Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
PRESS SLUŽBA
Tuzla, 20.07.2009. godine

 

DELEGACIJA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE,
NA ČELU SA PREMIJEROM MUSTAFOM MUJEZINOVIĆEM,
U POSJETI UNIVERZITETU U TUZLI

 

Rektor Univerziteta u Tuzli , dr.sc. Džemo Tufekčić, ugostio je danas Premijera Federacije BiH Mustafu Mujezinovića. Visoku delegaciju činili su i: Meliha Alić, ministrica obrazovanja i nauke; prim.dr. Safet Omerović, federalni ministar zdravstva; Nail Šećkanović, federalni minstar prometa i komunikacija; Mirzeta Hadžić-Suljkić, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi TK; Sead Bećirević, ministar finansija u Vladi TK. Univerzitet u Tuzli su predstavljali, pored Rektora, dr. sc. Džeme Tufekčića; dr. sc. Mirsad Đonlagić, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju; Jasmina Berbić, dipl.jur, generalni sekretar; Sanja Hajdukov, šef kabineta rektora i Edin Eminović, predsjednik Unije studenata.

Na početku posjete, Rektor je predstavio Univerzitet u Tuzli i njegove glavne karakteristike, te probleme sa kojima se suočava, a koje F BiH može riješiti, ili na koje može uticati.

Jedan od krucijalnih problema za Univerzitet u Tuzli jeste kasarna Husein kapetan Gradaščević, tačnije odgađanje rješavanja ovog problema na nivou Vlade. Premijer Mujezinović je rekao da je opredijljen za rješavanje problema, ali da mnogi od njih zahtijevaju i vrijeme i period nakon prevazilaženja krize. Premijer je probleme podijelio na strateške i tehničke, tako da je pitanje: standarda, normativa, nomenklatura, izgleda diploma itd., predložio da se rješavaju ustaljenom i zakonski propisanom procedurom, te za neke od njih i dao ideje kako bi se u budućnosti mogli rješavati, dok je pitanje kasarne shvaćeno kao najozbiljniji problem, koji Vlada svojim uticajem i zalaganjem u skorom periodu može riješiti.

Premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ministrica obrazovanja i nauke su istakli i složili se da nema apsolutno nikakvih prepreka da kasarna bude dodijeljena na korištenje Univerzitetu u Tuzli, što je za Univerzitet u Tuzli svakako najvažnije pitanje u ovom trenutku.

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz