Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 08.05.2009. godine

 

Svečani prijem za predstavnike Japanske ambasade u Bosni i Hercegovini i Razvojne agencije
Vlade Japana na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u TuzliDanas, 08.05.2009. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, čiji su predstavnici bili Doc. dr. Zijad Džafić i Doc. dr. Safet Kozarević, ugostio je Prvog sekretara Japanske ambasade u Bosni i Hercegovini - gospodina Taki Aramaki, gospođu Kazuyo Hashimoto - savjetnicu u Japan International Cooperation Agency – Razvojnoj agenciji Vlade Japana, te u ime Federalnog Ministarstva za poduzetništvo, razvoj i obrt - gospodina Jozu Bejić.

Gospodin Jozo Bejić se odazvao pozivu Ekonomskog fakulteta i održao predavanje na temu „Unapređenje poslovanja SMEs za teritorij Bosne i Hercegovine“, te izložio svoja zapažanja tokom nedavne posjete Japanu i objasnio ulogu SMEs u privredi jedne od najrazvijenijih ekonomija u svijetu.

Doc. dr. Zijad Džafić se obratio prisutnima i studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, te je u uvodnoj riječi istakao da je ova tema veoma aktuelna za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za naš Kanton (koji broji 13 općina u kojima živi oko 1 000 000 ljudi) u kome je registrirana stopa nezaposlenosti preko 50% radnoaktivnog stanovništva. Iskustva razvijenih i uspješnih tranzicijskih zemalja pokazuju da inovativna i kreativna SMEs, ukoliko posluju u stimulativnom poslovnom okruženju, mogu doprinijeti smanjenju ekstremno visoke stope nezaposlenosti. (Radi podsjećanja, Bosna i Hercegovina ima samo 7 SMEs na 1000 stanovnika, Albanija 18/1000, Češka 85/1000, a Mađarska 86 SMES na 1000 stanovnika).

Da poslovno okruženje nije stimulativno za SMEs potvrđuje i Izvještaj Doing Businessa za 2009. Bosna i Hercegovina rangirana je na 119. mjestu od 181 zemlje za koje je Doing Business mjerio sveukupnu lakoću poslovanja, te na 21. mjestu od 25 zemalja regije Istočne Evrope i Centralne Azije. Bosna i Hercegovina je takođe rangirana iza svojih susjeda iz jugoistočne Evrope, uključujući Sloveniju (54), Makedoniju (71), Albaniju (86), Crnu Goru (90), Srbiju (94) i Hrvatsku (106). U Evropskoj uniji SMEs čine čak 99,8% svih preduzeća, kreiraju 60% zaposlenosti i 50% investicija.

Nažalost, naša zemlja je jedina u regionu, a vjerovatno i u Evropi koja nema državnu agenciju za SMEs i Ministarstva i ostale institucije koje prate i pomažu SMEs sektor. Nedavno je Federalna vlada usvojila i Strategiju Razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Naravno, ima i nekih nedostataka koji bi se trebali doraditi i ispraviti, po mišljenju Doc.dr. Zijada Džafića, recenzenta Strategije.

Gospodin Taki Aramaki i gospođa Kazuyo Hashimoto su istakli da se i Japan poslije 2. svjetskog rata nalazio u sličnoj situaciji kao i Bosna i Hercegovina, te da su današnji veliki poslovni giganti, u tom periodu, upravo poslovali kao mala i srednja preduzeća. Trenutni cilj Vlade Japana je da nam pomogne i prenese svoja iskustva u razvoju i poslovanju malih i srednjih preduzeća, te da ulaže u naše obrazovanje. Istakli su da je ovo tek početak saradnje sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, ali da će svakako ova saradnja biti nastavljena i ubuduće.