UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home >ured za nir > informacije za nastavnike > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tel:300-528
Fax:300-528
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 22.12.2011. god.

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA
U OBLASTI NAUKE U 2011. GODINI – DRUGI DIO


Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada Vas obavještava da je Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja objavilo rezultate Konkursa za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke u 2011. godini. prema navedednim transferima:

2. „Podrška naučnom usavršavanju na postdiplomskom i doktorskom studiju državljana BiH sa prebivalištem u Federaciji BiH u javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH“

6. „Podrška autorima, visokoškolskim i naučnim institucijama u izdavanju novije naučne, stručne i univerzitetske literature“, uz otkup dijela tiraža

7. „Učešće na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima“

Rezultate Konkursa možete preuzeti na:
http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=631&Itemid=1

Ovom prilikom čestitamo svima kojima su odobrena finansijska sredstva u okviru transfera i želimo im uspjeh u daljem radu.

URED ZA NIR