UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home >ured za nir > informacije za nastavnike > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tel:300-528
Fax:300-528
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 30.09.2011. god.

 

O B A V I J E S T

 

Poštovani,

Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada Vas obavještava da je Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja objavilo rezultate

JAVNOG POZIVA ZA FINANSIRANJE / SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2011. GODINI (prvi dio)

 

1. "Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i si.; Podrška postizanju referentnosti domaćih naučnih časopisa"

3. "Naučnotehnološka saradnja međunarodnog karaktera"

4."Organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova (kongresi, savjetovanja, simpoziji, tribine i dr.)"

5."Podrška istraživanju od značaja za Federaciju"

8."Sufinansiranje istraživačkog rada, kraćih specijalizacija, naučnog usavršavanja i studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu s ciljem podizanja stepena naučnog zvanja"

9."Podrška radu biblioteka naučnih i visokoškolskih ustanova u Federaciji i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem"

10."Podrška javnim naučnim i visokoškolskim ustanovama (univerzitetima) od značaja za Federaciju"

Ovom prilikom čestitamo svima kojima su odobrena finansijska sredstva u okviru federalnih transfera i želimo im uspjeh u daljem radu.

 

URED ZA NIR