UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home >ured za nir > informacije za nastavnike > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tel:300-528
Fax:300-528
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 23.12.2011. god.

 

International Conference on Engineering & Business Education, Innovation and Entrepreneurship

 

Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada obavještava sve zainteresovane da će se u Sibiu, Rumunija, u periodu od 18. do 21. 10. 2012. godine održati međunarodna konferencija International Conference on Engineering & Business Education, Innovation and Entrepreneurship.

U okviru konferencije održaće se i 6th Balkan Region Conference on Engineering and Business Education, 5th International Conference on Engineering and Business Education and 4th International Conference on Innovation and Entrepreneurship.

Za više informacija pogledajte poziv u prilogu ili website: http://cedc.ro/conf.brcee/

URED ZA NIR