UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > ured za pitanja naučno-istraživačkog rada > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za pitanja naučno-istraživačkog rada
Tel/Fax: +387 35 300 528

Tuzla, 10.11.2011.g.

 

 

Novi pozivi za prijavu prijedloga projekata – FP 7 PEOPLE

 

Obavještavamo Vas da su na Research Participant Portal-u objavljeni pozivi za prijavu prijedloga Projekata u programskoj oblasti PEOPLE, odnosno za 6 tipova Marie Curie akcija:

 

  1. FP7-PEOPLE-2012-CIG - MARIE CURIE CARRIER INTEGRATION GRANTS - poziv za projekte unapređenja karijere se zatvara 18.9.2012.godine, u 17h po vremenu u Briselu.

  2. FP7-PEOPLE-2012-IAPP - MARIE CURIE INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIPS AND PATHWAYS (IAPP) – projekti za intersektorsku mobilnost, rok za prijavu 19.4.2012.godine, u 17h po vremenu u Briselu.

  3. FP7-PEOPLE-2012-COFUND - MARIE CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND) – sufinansiranje nacionalnih, regionalnih ili internacionalnih projekata, rok za prijavu 15.2.2012.godine, u 17h po vremenu u Briselu.

  4. FP7-PEOPLE-2012-IRSES - MARIE CURIE INTERNATIONAL RESEARCH STAFF EXCHANGE SCHEME (IRSES) – projekti međunarodne razmjene istraživača (treće zemlje), rok za prijavu 18.1.2012. godine, u 17h po vremenu u Briselu.

  5. FP7-PEOPLE-2012-ITN - MARIE CURIE INITIAL TRAINING NETWORKS 2012 (ITN) – projekti za istraživače-početnike, rok za prijavu 12.1.2012.godine, u 17h po vremenu u Briselu.

  6. FP7-PEOPLE-2012-NIGHT - RESEARCHERS' NIGHT (NIGHT) – projekti kojima se finansiraju aktivnosti obilježavanja manifestacije “Noć istraživača”, rok za prijavu 10.1.2012.godine, u 17h po vremenu u Briselu.

 

Za više informacija obratite se Uredu za pitanja naučnoistraživačkog rada ili posjetite stranicu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people


URED ZA NIR