Univerzitet u Tuzli

konkursi za zaposlenje i obavještenja

home > konkursi/javni pozivi > konkursi za zaposlenje i obavještenja

  • ISPRAVKA K O N K U R S A za izbor nastavnika i saradnika
    Poništava dio Konkursa za izbor saradnika i to: tačku 2. kod Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, objavljenog u listu ''Dnevni avaz'' od 21.06.2007. godine.