UNIVERZITET U TUZLI  

Broj: 04/3-111-3.II/07

Tuzla, 11.01. 2007. godine

 

Na osnovu člana 4., 35.-43.  Pravilnika o radu Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno usavršavanje zaposlenika JU Univerzitet u Tuzli i člana 9. i 12.  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno usavršavanje zaposlenika JU Univerzitet u Tuzli (u daljem tekstu: Fond), Upravni odbor Fonda nakon razmatranja prispjelih prijava podnesenih na Konkurs za dodjelu školarina za sticanje naučnog stepena doktora nauka za 2006. godinu, na sjednici održanoj 11.01.2007. godine donio je

 

O D L U K U

o dodjeli školarina za pokriće troškova za sticanje naučnog stepena

doktora nauka u 2006. godini

 

I

Dodjeljuju se školarine za sticanje naučnog stepena doktora nauka za 2006.godinu, iz sredstava Fonda Univerziteta u Tuzli zaposlenicima Univerziteta kako slijedi:

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET U TUZLI:

1.      Mr.sci. MELIKI  SMAJIĆ dodjeljuju se sredstva za prijavu i prihvatanje Izvještaja o ocjeni uslova  kandidata i podobnosti teme za izradu doktorske disertacije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u iznosu od 4.800,00 KM.

2.      Mr.sci. RANKU KOVAČEVIĆ, dodjeljuju se preostala potrebna sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu   Univerzitet u Tuzli u iznosu od 8.400,00 KM.

3.      Mr.sci. MEDINI VANTIĆ-TANJIĆ, dodjeljuju se preostala potrebna sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu   Univerzitet u Tuzli u iznosu od 5.000,00 KM.

 

EKONOMSKI FAKULTET U TUZLI:

1.      Mr.sci. MERIMU KASUMOVIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu i prihvatanje Izvještaja o ocjeni uslova  kandidata i podobnosti teme za izradu doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u iznosu od iznosu od 4.800,00 KM.

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE U TUZLI:

1.      NERDINI MEHINOVIĆ, dodjeljuju se preostala potrebna sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Fakultetu  elektrotehnike Univerziteta u Tuzli u iznosu od 5.700,00 KM.

2.      EMIRU SKEJIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu i prihvatanje Izvještaja o ocjeni uslova kandidata i podobnosti teme za izradu doktorske disertacije na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli u iznosu od 4.800,00 KM.

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT U TUZLI:

1.      Mr.sci. INDIRI JAŠAREVIĆ, dodjeljuju se preostala potrebna sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na  Fakultetu za tjelesni odgoj i sport,  Univerzitet u Mostaru u iznosu od  4.800,00 KM.

2.      Mr.sci. HALIDU REDŽIĆ, dodjeljuju  se preostala potrebna sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na  Fakultetu za tjelesni odgoj i sport,  Univerziteta u Tuzli u iznosu od  6.000,00 KM.

3.      Mr.sci. DŽEMALU HUREMOVIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu doktorske disertacije na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport,  Univerziteta u Tuzli u iznosu od  2.400,00 KM.

4.      Mr.sci. OSMANU LAČIČ, dodjeljuju  se preostala potrebna sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na  Fakultetu za tjelesni odgoj i sport,  Univerziteta u Sarajevu, u iznosu od  9.600,00 KM.

 

FILOZOFSKI FAKULTET U TUZLI:

1.      Mr.sci. ŠEJLI ŠERIFOVIĆ, dodjeljuju se preostala potrebna sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u iznosu od 7.200,00 KM.

2.      Mr.sci. ADISI IMAMOVIĆ, dodjeljuju se preostala potrebna sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u iznosu od 8.600,00 KM.

3.      Mr.sci. AZRI VERLAŠEVIĆ, dodjeljuju se preostala potrebna sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Mostaru u iznosu od 4.000,00 KM.

4.      Mr.sci. BENJAMINU TALETOVIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu i  prihvatanje Izvještaja o ocjeni uslova  kandidata i podobnosti teme za izradu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Pazaru, u iznosu od 2.667,00 KM.

5.      Mr.sci. SEADU SELIMOVIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu i prihvatanje Izvještaja o ocjeni uslova,  kandidata i podobnosti teme za izradu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u iznosu od 4.800,00 KM

6.      Mr.sci. SENAIDU HADŽIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Mostaru, u iznosu od 1.400,00 KM.

7.      Mr.sci. ALMI DENIĆ-GRABIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u iznosu od 800,00 KM.

8.      Mr.sci. ADNANU TUFEKČIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u iznosu od 2.400,00 KM.

9.      Mr.sci. ADNANU JAHIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu   Univerziteta u Tuzli u iznosu od 2.000,00 KM.

10.  Mr.sci. VEDADI BARAKOVIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu i izradu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u iznosu od 3.750,00 KM.

11.  Mr.sci. NERMINI DURMIĆ-KAHROVIĆ, dodjeljuju se sredstva za  ocjenu i  odbranu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u iznosu od 5.850,00 KM.

12.  Mr.sci. AMIRI TURBIĆ-HADŽAGIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu   Univerziteta u Tuzli u iznosu od 600,00 KM.

13.  Mr.sci. ENESU OSMANČEVIĆ, dodjeljuju se preostala sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Fakultetu  političkih nauka  Univerziteta u  Sarajevu u iznosu od 850,00 KM.

14.  Mr.sci. MARICI PETROVIĆ, dodjeljuju se sredstva za izradu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, u iznosu od 1.000,00 KM.

15.  JASMINI RASLAN,  dodjeljuju se sredstva za prijavu postdiplomskog doktorskog studija  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Osijeku, u iznosu od 2.166,00 KM.

16.  SELMI VESELJEVIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu postdiplomskog doktorskog studija  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Osijeku, u iznosu od 2.166,00 KM.

17.  DŽANI TUFEKČIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu postdiplomskog doktorskog studija  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Osijeku, u iznosu od 2.166,00 KM.

18.  DINI DŽINDO, dodjeljuju se sredstva za prijavu postdiplomskog doktorskog studija  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Osijeku, u iznosu od 2.166,00 KM.

 

MAŠINSKI FAKULTET U TUZLI:

1.      Mr.sci. ALANU TOPČIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu doktorske disertacije na Mašinskom fakultetu   Univerziteta u Tuzli u iznosu od 2.400,00 KM.

2.      Mr.sci. SALKI ĆOSIĆ, dodjeljuju se sredstva za izradu doktorske disertacije na Mašinskom fakultetu   Univerziteta u Beogradu, u iznosu od 2.000,00 KM.

3.      Mr.sci. INDIRI BULJUBAŠIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u iznosu od 2.400,00 KM.

4.      Mr.sci. FIKRETU ALIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu i prihvatanje Izvještaja o ocjeni uslova, za izradu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta uTuzli , u iznosu od 4.800,00 KM.

5.      Mr.sci. MUHAMEDU MEHMEDOVIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Mašinskom fakultetu  Univerziteta u Tuzli u iznosu od 5.900,00 KM.

6.      Mr.sci. EMIRU ŠARIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Mašinskom fakultetu   Univerziteta u Tuzli u iznosu od 5.900,00 KM.

 

MEDICINSKI FAKULTET U TUZLI:

1.      Mr.sci. NEDŽADU KADRIĆ, zaposleniku sa 20 % udruženog radnog vremena  dodjeljuje se ukupan iznos sredstava za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na  Medicinskom fakultetu   Univerziteta u Tuzli u iznosu od 2.400,00 KM.

2.      Mr.sci.OLIVERI BATIĆ-MUJANOVIĆ, zaposleniku sa 20 % udruženog radnog vremena  dodjeljuje se ukupan iznos sredstava za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na  Medicinskom fakultetu   Univerziteta u Tuzli u iznosu 2.400,00 KM.

3.      Mr.sci. SUADI RAMIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu   Univerziteta u Tuzli, u iznosu od 2.600,00 KM.

4.      Mr.sci. AZURU TULUMOVIĆ, zaposleniku sa 20 % udruženog radnog vremena  dodjeljuje se dio sredstva za izradu doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu   Univerziteta u Tuzli, u iznosu od  600,00 KM.

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U TUZLI:

1.      Mr.sci. RAMIZU VUGDALIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu i odbranu doktorske   disertacije  na  Prirodno-matematičkom fakultetu  Univerziteta u Tuzli u iznosu od  9.000,00 KM.

2.      Mr.sci. AVDULU ADROVIĆ, dodjeljuju se sredstva za prihvatanje Izvještaja o ocjeni uvjeta kandidata i podobnosti teme doktorske disertacije na  Prirodno-matematičkom fakultetu  Univerziteta u Tuzli u iznosu od  1.400,00 KM.

3.      Mr.sci. IZETU GAZDIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na  Prirodno-matematičkom fakultetu  Univerziteta u Tuzli u iznosu od  4.800,00 KM.

4.      Mr.sci. SEADU REŠIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu doktorske disertacije na Prirodno-matematičkom fakultetu  Univerziteta u  Sarajevu, u iznosu od  500,00 KM.

5.      Mr.sci. SNJEŽANI HODŽIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu i odbranu doktorske disertacije na Prirodno-matematičkom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu  u iznosu od  1.700,00 KM.

6.      Mr.sci. ZORICI HODŽIĆ, dodjeljuju se sredstva za odbranu doktorske   disertacije  na  Prirodno-matematičkom fakultetu   Univerzitet u Tuzli u iznosu od  2.400,00 KM.

7.      Mr.sci. ALIJI SULJIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu i prihvatanje Izvještaja o ocjeni uvjeta kandidata i podobnosti teme doktorske disertacije na  Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u iznosu od  4.800,00 KM.

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET U TUZLI:

1.      Mr.sci. ADNANU IBRAHIMOVIĆ, dodjeljuju se sredstva za prihvatanje Izvještaja o ocjeni uvjeta kandidata i podobnosti teme doktorske disertacije na Rudarsko-geološko-građevinskom  fakultetu   Univerziteta u Tuzli u iznosu od 2.400,00 KM.

2.      Mr.sci. IZUDINU ĐULOVIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu doktorske disertacije na Rudarsko-geološko-građevinskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli u iznosu od 2.400,00 KM.

3.      Mr.sci. RIJADU ŠIŠIĆ, dodjeljuju se sredstva za prijavu i prihvatanje Izvještaja o ocjeni uvjeta kandidata i podobnosti teme doktorske disertacije na Rudarsko-geološko-građevinskom  fakultetu   Univerziteta u Tuzli u iznosu od 4.800,00 KM.

4.      Mr.sci. INDIRI SIJERČIĆ, dodjeljuju se sredstva za predaju doktorske disertacije na Rudarsko-geološko-građevinskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli u iznosu od 2.400,00 KM.

5.      Mr.sci. ELVIRU BABAJIĆ, dodjeljuju se sredstva za prihvatanje Izvještaja o ocjeni uvjeta kandidata i podobnosti teme doktorske disertacije na Rudarsko-geološko-građevinskom  fakultetu   Univerziteta u Tuzli u iznosu od 2.400,00 KM.

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET U TUZLI:

1.      Mr.sci. FRANCU ANDREJAŠ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu i odbranu doktorske   disertacije  na  Tehnološkom fakultetu   Univerziteta u Tuzli u iznosu od  4.800,00 KM.

2.      Mr.sci. IVANU PETRIC, dodjeljuju se sredstva za ocjenu doktorske   disertacije  na  Tehnološkom fakultetu   Univerziteta u Tuzli u iznosu od    2.400,00 KM.

3.      Mr.sci. ZORANU ILIČKOVIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu i odbranu doktorske   disertacije  na  Tehnološkom fakultetu   Univerziteta u Tuzli u iznosu od  4.800,00 KM.

4.      Mr.sci. DIJANI MILIČEVIĆ, dodjeljuju se sredstva za odbranu doktorske   disertacije  na  Tehnološkom fakultetu  Univerziteta u Tuzli u iznosu od  2.200,00 KM.

5.      Mr.sci. MILICI VILUŠIĆ, dodjeljuju se sredstva za ocjenu doktorske   disertacije  na  Tehnološkom fakultetu  Univerziteta u Tuzli u iznosu od  1.400,00 KM.

 

II

ODBIJAJU SE KAO NEDOPUŠTENI ILI NEOSNOVANI ZAHTJEVI:

1.      Odbijaju se kao neosnovani zahtjevi: Mr.sci. Jakuba Osmić, Mr.sci. Vlatka Šćeparović, Mr.sc. Hajrije Hamidović, Mr.sci. Ismet Gušić, Mr.sci. Husein Keran, iz razloga  što su sredstva za tekuću fazu u postupku sticanja doktorata nauka ostvarili  po prethodnim konkursima.

2.      Odbija se kao nedopušten i neosnovan zahtjev: Mr.sc. Fadila Imširović, jer mu prava i obaveze iz radnog odnosa miruju.

3.      Odbija se kao neosnovan zahtjev: Mr.sc. Ermine Smajlović, mr.sc. Emire Kozarević, mr.sc. Adise Delić, mr.sc. Selme Novalija jer za vrijeme trajanja Konkursa nisu imali prijavljenu doktorsku disertaciju.

 

III

Školarine odobrene za namjene utvrđene ovom Odlukom evidentirati će se na karticama zaposlenika nakon zaključivanja Ugovora o dodjeli školarina između zaposlenika i Univerziteta u Tuzli.

IV

Zadužuje se Ekonomsko-finansijska služba Univerziteta da na karticama zaposlenika sredstva, odobrena ovom Odlukom, za pojedine zaposlenike evidentira na način utvrđen Odlukom o troškovima za sticanje naučnog stepena doktora nauka u JU Univerzitet u Tuzli broj: 04-38-2094-5/01 od 23.05.2001. godine.

 

PRAVNA POUKA: Na Odluku Upravnog odbora Fonda, nezadovoljni kandidati mogu uložiti prigovor Upravnom odboru Univerziteta u roku od 15 dana od dana isticanja iste na web stranici Univerziteta i na oglasnoj ploči fakulteta.

 

 

                                                                                                                                                 PREDSJEDNIK

DOSTAVITI:                                                                                                               UPRAVNOG ODBORA FONDA:

1x Fakulteti/Akademija

1x Ekonomsko-finansijska služba                                             

1x Evidencija UO Fonda                                                                                              Dr. sc. Džemo Tufekčić, red.prof.

1x a/a