Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 30.06.2011. god.


 

 

U okviru „16. Ljetnog univerziteta“ koji, od 29.06.2011.-08.07.2011. godine, organizira Univerzitet u Tuzli, na današnjem programu je niz tema koje u cijelosti prate geslo „Savremeni izazovi u visokom obrazovanju“. Tokom 30.06.2011. godine bit će održani :

 

OKRUGLI STO –PANEL DISKUSIJA: SAVREMENI IZAZOVI U REFORMI VISOKOG OBRAZOVANJA

09:00-09:05 Uvodno obraćanje moderatora

Moderator:

- Mirza Mehmedović, ass

Izlaganje učesnika:
09:05 – 09:20 Prof.dr.Enver Halilović -Uvodno obraćanje
09:20 – 9:45 Profesor Emeritus Hasan Muratović: Sadržaj i koncept menadžmenta u visokom obrazovanju
09:45 – 10: 45 Paul Rinderu, Šef tima “Podrška reformi visokog obrazovanja u BiH”: Studije slučaja Osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju
10:45 -11:00 Pauza
11:00 – 11:25 Prof.dr.Ante Domazet, Tržišta rada i Univerzitet: Može li reforma univerziteta otkloniti jaz između ponude i tražnje stručnjaka na tržištu rada u BiH?
11:25 – 11:50 Emin Hatunić, dipl.ing. elektronike i telekomunikacija, Univerzitet u funkciji korporativnog svijeta
11:50 – 12:10 Diskusija
12.10-12:20 Pauza

OKRUGLI STO : ANTIKORUPCIJA U OBRAZOVANJU

12:20 – 12: 25 Uvodno obraćanje moderatora

Moderator:
- Prof.dr.Hajro Kofrc


Izlaganje učesnika:
12:25 - 12:40 Lejla Ibranić, Transparency International: Korupcija u visokom obrazovanju
12:40 – 13:05 Laura Bošnjak, politički analiticar i član skupštine Transprency International: Poteškoće u procesurianju slučajeva korupcije
13.05 – 13:15 Dragana Šarić, Projekt menadžer, EU Info Centri Uvodna riječ o projektu „Borba protiv korupcije u obrazovanju“
13:15 – 13:35 Diskusija

13:35 – 13: 50 Svečano potpisivanje ugovora „Borba protiv korupcije u obrazovanju“


13.50-14:50 KOKTEL RUČAK (Hol Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli)


RADIONICA: REFORMA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

14: 50 – 15:20 Obraćanje i izlaganje moderatora

Boris Ćurković, zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH:
Aspekti reforme u oblasti visokog obrazovanja

15.20-15.35 diskusija
15.35 – 15:50 Obraćanje moderatora


Pozivamo Vaše medijske ekipe da proprate i zabilježe ove događaje.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU