Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 05.07.2011. god.


 

 

Na Univerzitetu u Tuzli održan naučni skup

“Bosna i Hercegovina i bošnjaštvo- historija, stvarnost i perspektive”

 

 

U okviru Ljetnog univerziteta, u Tuzli održan je naučni skup pod nazivom „Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo – historija, stvarnost i perspektive“. O temama poput odnosa bošnjaštva i Bosne i Hercegovine, o bošnjacima nakon disolucije SFRJ, o izazovima bošnjaštva, političkom organiziranju u Bosni i Hercegovini , o bošnjaštvu u komunikološkom diskursu kao i temama koje se odnose na bošnjaštvo u različtim vremsko historijskim okvirima govorili su eminentni stručnjaci sa Univerziteta u Tuzli, drugih univerziteta u BiH, te iz Hrvatske. Posebno interesantna bila su predavanja prof.dr. Envera Halilovića, prof.dr Šaćira Filandre, prof.dr. Josipa Vrbošića, prof.dr. Ivana Balte, prof.dr. Adiba Đozića, prof.dr. Najila Kurtića i doc.dr. Izeta Šabotića, a istaknuta su i predavanja doc.dr. Edina Mutapčića, prof.dr. Jusufa Žige, prof.dr. Željka Bartulovića, mr. Mensura Ferhatovića, prof.dr. Izudina Hasanovića, dr.sc. Amira Karića, prof.dr. Mirele Šarac, dr.sc. Andrije Crnković, mr. Marlon Macanovića, prof.dr. Džemala Najetovića, doc.dr. Edina Ramića, mr.sc. Jasmina Brankovića, doc. Dr. Dževada Drino, prof.dr. Bege Omerčevića, doc.dr. Amire Hadžagić Turbić, mr.sc. Kemala Nurkića, doc.dr. Senahida Hadžića, doc.dr. Adnana Jahića i doc.dr. Seada Selimovića

Tokom svih predavanja na ovom naučnom skupu istaknuta je ozbiljnost teme u naučnom i političkom smislu, koja govori i koja se reflektuje na sve teškoćeu vezi sa funkcionalnošću Bosne i Hercegovine danas. Kako zaključuje jedan od mnogobrojnih gostujućih predavača, prof.dr. Josip Vrbošić sa Pravnog fakulteta u Osijeku, Bošnjaštvo apsolutno ima perspektivu u Evropi iako postoje pokreti i pojedinci koji to danas žele osporiti. Prema njegovom i opće prihvaćenom stavu, Bošnjaštvo opstaje, i svakako, neke će se stvari vremenom i dobrom voljom, sigurno riješiti.

Organizatori ovog naučnog skupa bio je Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU