Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 30.06.2011. god.


 

Poziv za medije

lV tradicionalni međunarodni skup “Hranom do zdravlja”

 

U okviru “16. Ljetnog univerziteta”, Tehnološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli organiziraju lV tradicionalni međunarodni skup “Hranom do zdravlja” koji će se održati dana 01.07.2011. godine (petak) sa početkom u 11 sati u Kongresnoj sali Hotela Tuzla.

Tema skupa je „Dijetetski proizvodi u zdravlju i bolesti“ o kojoj će govoriti profesori sa univerziteta iz Norveške, Austrije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine.
Predavanja traju od 11 do 19 sati i njihova (pod) tematika je podijeljena u tri dijela. U prvoj tematskoj cjelini su predavanja iz oblasti hemijskih sastojaka hrane i njihovih uticaja na zdravlje. U drugoj tematskoj cjelini zdravstvena sigurnost dijetetskih proizvoda, a treća obrađuje dijetetiku i dijetoterapiju.

Osnovni cilj ovog naučnog skupa je objedinjavanje multidisciplinarnog znanja o hrani, prehrani, tehnologiji hrane i njihovim uticajima na zdravlje, sa aspekta nutricionizma, prehrambene tehnologije, medicine i farmacije.
Učesnicima- slušaocima seminara Univerzitet u Tuzli izdaje certifikat.
Voditelji-koordinatori seminara su: prof. dr. Midhat Jašić i Prof. dr.Zlata Mujagić, a predvači su:

  • Prof dr Gunnhild Oftedal Norveška
  • Prof dr Lisbeth Mehli Norveška
  • Prof dr Mireal Kopjar Hrvatska
  • Prof dr Michael Murkovic Austrija
  • Prof dr Aleksandra Tepić Srbija
  • Prof dr Kiril Lisickov Macedonia

Više o seminaru i program Seminara 2011 možete pogledati na: www.hranomdozdravlja.com .

Za dodatne informacije možete se obratiti na mobitel O61 721 060, prof dr Midhat Jašić.

Pozivamo Vaše medijske ekipe da proprate i zabilježe ovaj događaj.

 

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU