Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 04.07.2011. god.


 

 

U okviru 16. Ljetnog univerziteta

IV tradicionalni međunarodni skup "Hranom do zdravlja"


U okviru ovogodišnjeg 16. Ljetnog univerziteta danas je u Tuzli upriličen IV tradicionalni međunarodni skup pod nazivom ˝Hranom do zdravlja˝. Tema ovogodišnjeg skupa je ˝Dijetetski proizvodi u zdravlju i bolesti˝, a o kojoj govore profesori sa univerziteta iz Norveške, Austrije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Prema riječima moderatora skupa, prof.dr. Midhata Jašića, cilj je ostvarenje jake i snažne mreže koja će okupiti naučnike i stručnjake iz područja regiona i šire, a koji se bave odnosom prehrane i zdravlja.˝Danas smo u tome i uspjeli. Imamo oko 42 rada koji će se izlagati, a izdali smo i Zbornik sažetaka, čiji su izdavači pored Univerziteta u Tuzli, te Farmaceutskog fakulteta i Univerzitet u Tronthajmu, Osijeku, Novom Sadu i Štipu.Već smo postigli da je svake godine sve veći i veći interes slušalaca za ovaj skup. Imamo danas oko 20 profesora iz srednjih škola koji su došli da se dodatno educiraju, zatim studente sa Farmaceutskog, Tehnološkog i drugih fakulteta Univerziteta u Tuzli. Pored toga tu su i gosti slušaoci iz BiH, Srbije i Hrvatske˝, ističe Jašić.

Čast da otvori ovogodišnji skup ˝Hranom do zdravlja˝ pripala je prorektorici za međuuniverzitetsku saradnju, prof.dr. Mensuri Aščerić, a koja je tom prilikom govorila o važnosti hrane za ljudski organizam. ˝Hrana je važna za održavanje fizioloških funkcija organizma. Znamo da hrana može doprinijeti bolestima, međutim isto tako i zdravlju. Još od davnina je poznato da mnoge tvari iz hranjivih sastojaka utiču na funkcije organizma. Poznato je i da mnoge supstance iz hrane utiču na mmnoge koagulacije krvi i da mnoge djeluju protiv bolova i na druge funkcije organizma˝, riječi su Aščerić.

Agencija za sigurnost hrane BiH, kao i prethodnih, i ove godine ponudila je svoju svesrdnu pomoć u realizaciji ovog skupa. Prema riječima predstavnice ove agencije, prof dr. Nihade Ahmetović, danas se o hrani zaista može mnogo pričati, ali to nikada nije suvišno. ˝Stalno pričati i edukovati i potrošače i zainteresiranu javnost zaista je više nego važno. Agencija za sigurnost hrane BiH je ove godine jedan od suorganizatora i nadamo se da će tako biti i u narednom periodu. Naš doprinos koji dajemo u oblasti za sigurnost hrane kao doprinos nacionalnog autoriteta u oblasti hrane u BiH je nemjerljiv˝, ističe Ahmetović, koja će u okviru svoje prezentacije pokušati približiti neke aktivnosti koje Agencija za sigurnost hrane BiH radi u ovoj oblasti u skladu sa njihovim nadležnostima, a koje su definisane Zakonom o hrani. One su brojne, od procjene rizika i upravljanja rizikom do stalne komunikacije kada je u pitanju rizik.

U okviru IV tradicionalnog međunarodnog skupa ˝Hranom do zdravlja˝ prisutni su u prilici slušati predavanja o podtemama ˝Sastojci hrane i njihov uticaj na zdravlje˝, ˝Teme vezane za dijetetske proizvode i zdravstvenu sigurnost˝ te ˝Dijetetika i dijoterapija˝, a koji se realizira u saradnji sa Udruženjem liječnika porodične medicine. Nakon pomenutih predavanja učesnicima i predavačima će biti dodjeljeni certifikati i zahvalnice.

 

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU