Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 08.07.2011. god.


 

 

 

 


Predstavljanje monografije „Ljetni univerzitet – interdisciplinarni kapital“

 

U ponedeljak, 04.jula 2011.godine predstavljena je monografija „Ljetni univerzitet – interdisiplinarni kapital“ autora Srdjana Vukadinovića. Promotori monografije su bili: prof.dr.sc. Mensura Aščerić i profesor emeritus Šefik Mulabegović. U pomenutoj monografiji se ukazuje na značaj i formiranje interdisciplinarnog kapitala u okviru petnaest Ljetnih Univerziteta u Tuzli, u razdoblju od 1996. do 2010.godine.

 

„Pozorišno kazališna (su)sretanja“

 

Od 05. do 08.jula 2011.godine u prostorijama Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli i Teatra Kabare organizovani su programski sadržaji tipa seminara i radionica pod nazivom „Pozorišno kazališna (su)sretanja“. Tokom četvorednevnog susretanja zasnovanog na onome što je pozorište, studenti i postdiplomdci dramskih umjetnosti, su se uopoznali sa aktuelnim dešavanjima u sferi istorije, teorije i prakse dramskih umjetnosti.

Programska aktivnost „Pozorišna kazališna (su)sretanja je započela u utorak, 05.jula 2011.godine kada je moderator ovog programskog sadržaja Srdjan Vukadinović upoznao polaznike Ljetnog Univerziteta sa namjerama i ciljevima seminara / radionica.

Potom je, istog dana, Nebojša Romčević sa beogradskog Fakulteta dramskih umjetnosti govorio i pokazao što je novo u sistematskoj teatrologiji kao disciplini koja objedinjava pozorište kao jedinstveni sistem.

Drugog, dana u srijedu 05.jula 2011.godine uz seminar koji je vodio Darko Antović sa cetinjskog Fakulteta dramskih umjetnosti, a koji se odnosio na stilove i žanrove u dramaturgiji prezentrani su i praktični scenski radovi iz antičke tragedije.

U četvrtak, 06.jula 2011.godine Radoslav Đokić sa beogradskog Fakulteta dramskih umjetnosti vodio je seminar i radionicu na temu dramaturgije pozorišnog prostora i pozorišnog kostima.

Pozorišno – kazališna (su)sretanja su završena u petak, 08.jula 2011.godine kada su moderator Srdjan Vukadinović i Vlado Kerošević, dekan ADUT rezimirali sa polaznicima LJUTa sadržaje i domete navedenih programa.

Programske sadržaje izvedene na ADUT-u, a u okviru XVI LJUT-a kontinuirano je pratilo 25 polaznika koji su stekli nova znanja i iskustva o objašnjenju određenih teatarskih sadržaja i susretanja kao razmjene informacija.

 

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU