Univerzitet u Tuzli

informacije za upis stranih studenata

www untz.ba
home > vodič za buduće studente > upis stranih studenata


Informacije vezane za upis stranih studenata na Univerzitet u Tuzli:

 

1. Uvijeti za upis stranih i domaćih studenata su jedinstveni u zahtjevima:
  • Završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju kojom se stiče stručni naziv
  • Položen kvalifikacioni ispit

2. Broj mjesta je definisan ukupnim brojem za upis po pojedinim fakultetima. Nema posebno definisanog broja za strane studente.

3. Neophodni dokumenti za upis stranih studenata:

  • Ako diploma o završenoj srednjoj školi nije izdata na području bivše Jugosalvije , prihvata se diploma na engleskom jeziku. Potrebno je izvršiti nostrifikaciju iste diplome.
  • Rodni list

4. Rokovi za upis su jedinstveni za sve studente

5. Troškovi studiranja:

Br. Godina studija
I
II
III
IV
V
VI
Grupacija nauka
1. Tehnička
1500
2000
2500
3000
3000
x
2. Medicinska
2000
2500
3000
3500
3500
4000
3. Ekonomska
1200
1700
2200
2700
x
x
4. Filozofska
1200
1700
2200
2700
x
x
5. Umjetnička
1800
2300
2800
3200
x
x

Svi navedeni iznosi su u KM (BiH valuta) po godinama studija.
1 KM = 0.41 Euro

Napomena: Studenti državljani iz država sa kojima je potpisan sporazum o obrazovnoj saradnji (SR Jugoslavija, Hrvatska, Austrija) a kojima je regulisano pitanje školarine ne participiraju u troškovima studiranja.