UNIVERZITET U TUZLI

šta i kako studirati
na univerzitetu u tuzli


Google


www untz.ba
home > vodič za buduće studente> fakulteti...odsjeci...usmjerenja

kliknuti za prikaz

poštovani maturanti,

u narednim danima vi trebate donijeti svoje prve važne životne odluke. odluke koje donesete sada tiču se vaše budućnosti i trebate biti sigurni u njihovu ispravnost. hoćete li studirati ili ćete potražiti zaposlenje, ako ćete studirati na kojem ćete univerzitetu provesti iduće godine, koji fakultet ćete upisati... sve te i brojne druge dileme su pred vama. mi vam želimo pomoći u donošenju vaših životnih odluka. svakome od vas savjetujemo da upiše i završi fakultet. na taj način će stvoriti bolju perspektivu za sebe. upoznajte univerzitet u tuzli, ali i druge univerzitete i nakon toga donesite vašu odluku. uvjeren sam da će se većina vas opredjeliti za univerzitet u tuzli.
studiranje na univerzitetu u tuzli je odlična opcija za vas. pred vama je naša brošura u kojoj smo predstavili univerzitet u tuzli. upoznajte se s mogućnostima koje pružamo. mi vam pružamo šansu, na veme je da je prihvatite. upoznajte se s našim studijskim programima, raspitajte se o uvjetima za upis, o kvalifikacijskim ispitima. hrabro zakoračite u akademsku zajednicu. mi vas očekujemo.

srdačno vaš,

prof. dr. džemo tufekčić, rektor univerziteta u tuzli

Informacije za upis studenata

Mogućnosti upisa na Univerzitet u Tuzli imaju kandidati sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje se nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrdi da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.
Mogućnost upisa na Univerzitet imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednoj tehničkoj i srodnoj školi. Univerzitet u Tuzli upisuje utvrđeni broj studenata prema općim i pojedinačnim kreterijima te uspjehu na kvalifikacionom ispitu.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:

  1. opšti kriteriji koji se odnose na postignuti uspjeh u srednjoj školi

  2. pojedinačni kriteriji se odnose na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta u dva razreda srednje škole koji su od značaja za odgovarajući studij,

  3. kvalifikacioni ispit polaže se iz jednog do tri predmeta koji su od značaja za odgovarajući studij, u vidu testa.

akademija dramskih umjetnosti
     zavnobiha 2, tel: 035 277 690

edukacijsko rehabilitacijski fakultet
    univerzitetska 1, tel: 035 320 666, 320 677

ekonomski fakultet
    univerzitetska 6, tel: 035 320 820, 320 825

fakultet elektrotehnike
    franjevačka 2, tel: 035 259 600, 259 609

farmaceutski fakultet
    univerzitetska 6, tel: 035 320 990, 320 998

filozofski fakultet
    zavnobiha 6, tel: 035 306 331, 306 365

fakultet za tjelesni odgoj i sport
    2. oktobra, tel: 035 278 536, 278 535

 

mašinski fakultet
    univerzitetska 4, tel: 035 320 920, 320 924

medicinski fakultet
    univerzitetska 1, tel: 035 320 600, 320 609

prirodno matematički fakultet
    univerziteska 4, tel: 035 320 860, 320 864

pravni fakultet
    muhameda hevaija uskufija 7, tel: 035 250 657,
                                                                 250 658

rudarsko geološko građevinski fakultet
    univerzitetska 2, tel: 035 320 550, 320 560

tehnološki fakultet
    univerzitetska 8, tel: 035 320 740, 320 746

 

 

Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli 2009/2010  

 

   Odluka o broju studenata za upis u I godinu prvog ciklusa studija  
        na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine participacije
        i školarine u troškovima studija u akademskoj 2009/2010. godini

     KONKURS za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli  
         u akademskoj 2009/2010. godini

         Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz", 02.07.2009. god.

          Dodatne napomene: Obavještavaju se kandidati da će se prijem prijava na Konkurs vršiti
         
i u subotu, 04.07.2009. god., te da Obrazac prijave na Konkurs mogu nabaviti u knjižarama
          "Univerzalprometa" u objektu Medicinskog fakulteta i u knjižari na Bulevaru.