Univerzitet u Tuzli

ured za međunarodnu saradnju

www untz.ba
home > Ured za medjunarodnu saradnju > Potpisani sporazumi

U skladu sa idejama promovisanim Sorbonskom dekleracijom i Bolonjskim procesom, Univerzitet u Tuzli je započeo svoju reformu 2000. godine. Jedan od ciljeva reforme Univerziteta predstavlja proces uspostavljanje saradnje između institucija visokog obrazovanja, kako bi se omogućio transfer znanja, zajedničko učešće na međunarodnim projektima, mobilnost studenata i nastavnog osoblja i dr. U skladu s tim Univerzitet u Tuzli provodi brojne aktivnosti na uspostavljanju međunarodne saradnje, a kao rezultat tih aktivnosti, su sporazumi o saradnji potpisani u prethodne 4 godine, sa slijedećim Univerzitetima:

Austrija:

 • Univerzitet u Leobenu - Sporazum o naučnoj saradnji potpisan 04. 07. 2003. godine.
  Domen saradnje: Tehnologija, Elektrotehnika (Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije). Web site: http://www.unileoben.ac.at

Belgija:

 • Univerzitet u Gentu - Potpisan memorandum o razumijevanju 19.03.2008. godine, kojim se izražava zajednički interes u budućem razvoju naučne i kulturne saradnje. Definirana je saradnja u oblastima obrazovanja i naučno-istraživačkih i konsultantskih djelatnosti, razmjenu znanstvenog i nastavnog osoblja, razmjena studenata, zajedničke istraživačke projekte, zajedničke konferencije i sl. http://www.ugent.be

Egipat:

 • Suez Canal University Asmailiya - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 09.04.2007. godine. Domeni saradnje: Rudarstvo i geologija. Definirana je saradnja u oblastima obrazovanja, naučno-istraživačkih i konsultantskih djelatnosti, razmjenu znanstvenog i nastavnog osoblja, razmjena studenata, zajedničko učestvovanje u istraživačkim projektima, zajedničke konferencije i sl.

Italija:

 • En.A.I.P. Friuli Venezia Guilia – Ugovor o realizaciji zajedničkih inicijativa usmjerenih na omogućavanje kooperacije u području profesionalne mobilnosti potpisan 06. 05. 2005. godine. Obrazovanje studenata i diplomiranih studeneta za rad sa malim i srednjim preduzećima.
 • Univerzitet u Bolonji - Memorandum o razumijevanju potpisan 21. 09. 2007. godine. kojim se izražava zajednički interes u budućem razvoju naučne i kulturne saradnje. Definirana je saradnja u oblastima obrazovanja i naučno-istraživačkih i konsultantskih djelatnosti, razmjenu znanstvenog i nastavnog osoblja, razmjena studenata, zajedničke istraživačke projekte, zajedničke konferencije i sl. http://www.eng.unibo.it

Iran:

 • Univerzitet Shiraz , Iran - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 10. 05. 2004. godine. Domeni saradnje: Društvene nauke. Web site: http://www.shirazu.ac.ir
 • Univerzitet u Teheranu , Iran - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji. Domeni saradnje: Društvene nauke, pravo i ekonomija. Web site: http://www.ut.ac.ir

Mađarska:

 • Univerzitet u Pećuhu, Pećuh - Sporazum o saradnji
  Domeni saradnje: Medicina, Ekonomija, Društvene nauke, Web site: http://www.ki.pte.hu

Makedonija:

 • Univerzitet Sveti Kiril i Metodija , Skopje - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 03. 04. 2004. godine – Univerzitetska mreža univerziteta iz Regije (objašnjene u daljem tekstu). http://www.ukim.edu.mk

Norveška:

 • Diakonhjemmet University College Oslo-Rogaland - Potpisana dekleracija o saradnji 06.09.2006. godine na period od 5 godina. Domeni saradnje: Medicina, Pedagogija i psihologija, Edukacija za posebne potrebe. http://www.diakonhjemmeths.no

Njemačka:

 • Philipps Univerzitet-Marburg, Marburg - Sporazum potpisan 04.07.1997.godine na rok od pet godina. Domeni saradnje - Tehnologija, Ekonomija, Medicina, Prirodne nauke. Ugovor o saradnji sa Univerzitetom iz Marburga produžen je 24. juna 2002. godine. Web site: http://www.uni-marburg.de

Poljska:

 • Univerzitet ”Adam MICKIEWICZ”, Poznan - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji Domeni saradnje: Društvene nauke, strani jezici, Tehnologija, Prirodno nauke. http://www.amu.edu.pl
 • Institut «EMAG» Katowice, Katowice – Sporazum o naučnoj i stručnoj saradnji potpisan 31. 03. 2003. godine.
  Domeni saradnje – Elektrotehnika
 • Akademija rudarstva i metalurgije-Krakow, Poljska - Sporazum o nastavnoj i naučnoj saradnji potpisan 23.11.2001.godine na neodređeno vrijeme.
  Domeni saradnje: Rudarstvo i geologija. http://www.agh.edu.pl

Republika Hrvatska:

 • Sveučilište u Zagrebu - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 18. 07. 2006. godine - Definirana je saradnja u oblastima obrazovanja i naučno-istraživačkih i konsultantskih djelatnosti, razmjenu znanstvenog i nastavnog osoblja, razmjena studenata, zajedničke istraživačke projekte, zajedničke konferencije i sl. http://www.unizg.hr/
 • Sveučilište u Rijeci - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 27. 05. 2005.
  Domeni saradnje: Medicina, Mašinstvo, Elektrotehnika, Ekonomija, Društvene nauke. Web site: http://www.uniri.hr
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera- Osijek - Ugovor o saradnji zaključen na neodređeno vrijeme
  Domeni saradnje: Tehnologija, Prehrambeno inžinjerstvo, Ekološko inžinjerstvo, Društvene nauke, Strani jezici. Web site: http://www.unios.hr

Ruska federacija:

 • Moskovski državni institut radiotehnike, Elektronike i Automatike - MIREA - Sporazum potpisan 18.09.2006.
  http://www.mirea.ru/
 • Ruski državni univerzitet za tjelesno obrazovanje, sport i turizam - sporazum potpisan u novembru 2008. godine. http://foreign.sportedu.ru


SAD

 • Univerzitet Missouri St. Louis, USA - Sporazum o saradnji potpisan 26. maja 2007. godine. Predloženi domeni saradnje: međusobna razmjena i saradnja profesora, naučnika-istraživača, studenata i drugog osoblja na dodiplomskom i postdiplomskom nivou, realzacija zajedničkih projekata u oblasti i sl. (Akademija dramskih umjetnosti).
 • Memoranduma o razumijevanje između Univerziteta u Tuzli, Cornell Univerziteta, SAD i PSERC grupe (PSERC je konzorcij vodećih univerziteta u USA u oblasti elektroenergetskih sistema; Berkeley, Carnegie Mellon, Arizona State, Cornell, Georgia Tech, Illinois, Iowa State, Texax A&M, Washington State, Wisconsin, Colorado School of Mines, Howard, Wichita State) ( www.pserc.wisc.edu/about.htm i www.pserc.edu ).
 • Univerzitet Stony Brook NY, USA – Memorandum o saradnji potpisan 08. 10. 2004. godine.
  Predloženi domeni saradnje: istraživanje i razvoj, obrazovanje, razmjena informacija i razmjena istraživača u oblasti prehrambene tehnologije, medicine, informacione tehnologije i elektroenergestkih sistema. Web site: http://www.sunysb.edu
 • Rochester Institute of Technology-Rochester, USA - Sporazum o saradnji potpisan u februaru 2000. godine. Domeni saradnje – Ekologija, Mendžment i Informacione Tehnologije. Web site: http://www.rit.edu

Slovenija:

 • Univerzitet u Mariboru, Slovenija - Sporazum o nastavnoj, naučnoj i kulturnoj saradnji potpisan 26.02.2001. godine, trajno.
  http://www.uni-mb.si
 • Univerzitet u Kopru, (Univerza na Primorskom/Universita del Litorale), - Sporazum o saradnji u oblastima obrazovanja, nauke i istraživanja potpisan 24. 04. 2006. Domeni saradnje:Humanističke nauke, Menadžment, Zdravstvo (Zdravstvena škola), Turizam http://www.upr.si/sl/
 • Univerzitet u Ljubljani - Memorandum o razumijevanju je potpisan 18.10.2006. godine. Memorandumom je predviđeno zajedničko učešće na konferencijama, simpozijumima, istraživačkim i edukativnim projektima, mobilnost studenata i nastvanika i dr. http://.www.uni-lj.si

Srbija:

 • Univerzitet u Kragujevcu - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 03. 11. 2003. godine - Univerzitetska mreža univerziteta iz Regije (objašnjene u daljem tekstu). Web site:http://www.kg.ac.yu
 • Univerzitet u Novom Sadu - Sporazum o nastavno naučnoj saradnji potpisan 07. maja 2003. godine. Domeni saradnje – Društvene nauke, mašinstvo, Tehnologija. Web site: http://www.ns.ac.yu
 • Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerzitet za mir – sporazum potpisan u julu 2005. godine – Definirana je saradnja u oblastima obrazovanja i naučno-istraživačkih i konsultantskih djelatnosti, uvođođenju i unaprijeđenju postdiplomske nastave nastave na enegleskom jeziku. http://www.ecpdorg.net/ - sjedište u Beogradu
 • Univerzitet u Beogradu - sporazum potpisan 13. septembra 2008. godine. - Definirana je saradnja u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkih i konsultantskih djelatnosti, razmjena naučnog i nastavnog osoblja, razmjena studenata, učešće na zajedničkim istraživačkim projektima, zajedničke konferencije i sl.
 • Državni univerzitet u Novom pazaru - sporazum potpisan u oktobru 2008. godine www.np.ac.yu

Turska:

 • Univerzitet Sakarya, Adapazar - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 11. 07. 2003. godine
  Domeni saradnje: Društvene nauke, Turski jezik, Mašinstvo, Informacione tehnologije. Web Site: http://www.sakarya.edu.tr
 • Yalova Univerzitet - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan u oktobru 2009. godine. Domeni saradnje: društvene nauke, Turski jezik - http://www.yalova.edu.tr
 • Bozok University - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan u martu 2010. godine, http://www.bozok.edu.tr/
 • Nigde University - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan u martu 2010. godine, http://www.nigde.edu.tr
 • Nevsehir University - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan u martu 2010. godine, http://www.nevsehir.edu.tr

Bosna i Hercegovina

 • Univerzitet u Bihaću – Sporazum potpisan 2005. godine – Definirana je saradnja u oblasti zajedničkih projekata, mobilnosti nastavnika i studenata. Web site: http://www.unbi.ba
 • Univerzitet u Zenici – Sporazum potpisan 2005. godine Definirana je saradnja u oblasti zajedničkih projekata, mobilnosti nastavnika i studenata. Web site: http://www.unze.ba

Također je potpisan sporazum o međusobnoj saradnji nastavo-naučnoj saradnji između svih B&H Univerziteta.

Osim saradnje u navedenim oblastima dogovorena je i saradnja u pripremi i realizaciji zajedničkih projekata, te u pripremi i reliazaciji naučnih skupova, savjetovanja i drugih manifestacija, kao i mobilnost nastavnika i studenata.

Napomena: Zainteresirani za uspostavu saradnje sa navedenim univerzitetima mogu na navedenim web stranicama naći potrebne informacije.