UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

 

Odluke o dodjeli sredstava za nauku

 

 

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo nastavnike, saradnike i studente Univerziteta u Tuzli kojima su odobrena finansijska sredstva za magistarske radove, doktorske disertacije, naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne projekte, organizovanje naučnih skupova i prezentacije stručnih i naučnih radova studenata na osnovu Programa raspodjele sredstava za nauku za 2009 iz budžeta TK, da će se se odluke o dodjeli sredstava za nauku uručivati u maloj sali BKC-a 3.12.2009. (četvrtak) sa početkom u 13:00 sati.

URED ZA NIR