UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 21.01.2010. g.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

 

 

U cilju promocije naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu u Tuzli, a kao rezultat Javnog oglasa za dodjelu nepovratnih sredstava za podsticaj razvoja inovatorstva na prostoru TK za 2009. godinu koje je objavilo Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak, Univerzitet u Tuzli želi istaći i podijeliti zadovoljstvo da je naš poznati inovator i kolega,

dr.sc. Fikret Alić, docent na Mašinskom fakultetu u Tuzli, ponovo nagrađen za svoj istraživački i naučni rad i dobio nepovratna (grant) sredstva za inovaciju "Eko filterski sistem motora SUS".

Ukratko bi se prisjetili uspjeha i priznanja koje je naš cijenjeni kolega, profesor i inovator ostvario u zadnje vrijeme.

Na održanom Sajmu inovacija, novih tehnologija i proizvoda u Ženevi (2009. god.), dr.sc. Alić Fikret, docent je nagrađen sa Zlatnom medaljom i plaketom za Konvektivno ionsku rashladnu jedinicu, ili komercijalno poznatiju kao „Rashladnik elektroničkih uređaja“. U toku 2009. god. za ovu inovaciju je dobio 10 (deset) medalja na međunarodnim sajmovima inovacija i veliki GENIUS CUP - EUROPA u Budimpešti.

Ovo je treća godina za redom kako najvišim priznanjima biva nagrađen, svake godine za novu ideju, prizvod i patent, te je za ovaj period ostvario 32 (tridesesetdva) priznanja.

Prošle godine je dobio 11 medalja, jednu plaketu, dva specijalna priznanja i veliki Grand Prix za Eko filterski sistem motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Prvo specijalno priznanje je stiglo od Poljskog državnog zavoda za poduzetništvo, drugo od Patentnog zavoda Južne Koreje, a veliki Grand Prix mu je uručen na Međunarodnom sajmu inovacija u Moskvi.

U 2007. godini je više puta nagrađivan za patent Obrtni električni grijač, i to sa sedam medalja i plaketa.

 URED ZA NIR