UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 16.03.2010.g.

 

UNESCO - L'ORÉAL međunarodne istraživačke stipendije za mlade naučnice za 2011. godinu
(Rok za prijavu 01.6.2010. godine)UNESCO u saradnji s L'Oréalom raspisuje stipendije za mlade naučnice iz država članica UNESCO-a. Stipendije se odnose na naučnice koje su već uključene u istraživački rad na doktoratu iz oblasti biologije, biohemije, biotehnologije, poljoprivrede, medicine, farmacije i fiziologije. Iznos svake stipendije je 20.000 USD u periodu od godine dana (uz mogućnost produženja na dodatnih 12 mjeseci), sa datumom započinjanja u periodu između 1. marta 2011. i 1.marta 2012. godine. Projekti koji uključuju eksperimente nad životinjama ne dolaze u obzir, a prednost se daje nekozmetičkim istraživanjima. Posebna prednost daje se kandidatima iz najmanje razvijenih zemalja.


Uvjeti za postupak predselekcije kandidatkinja:

 1. Podrška Državne komisije za UNESCO,
 2. Dobna granica do 35 godina starosti (kandidatkinje rođene prije 1. januara 1976. godine ne mogu aplicirati),
 3. Prednost se daje kandidatkinjama sa završenim postdiplomskim studijem (stepen doktora nauka) u oblasti prirodnih nauka (u obzir će se uzeti i kandidatkinje s upisanim postdiplomskim studijem stepena doktora nauka),
 4. Samo kandidatkinje koje posjeduju neophodne stručne i intelektualne kvalifikacije te lične kvalitete će biti uzete u razmatranje za ovu stipendiju,
 5. Aktivno znanje službenog jezika zemlje u kojoj će obavljati naučno-istraživački rad,
 6. Dobro psiho-fizičko zdravlje,
 7. Kandidatkinje ne smiju u datom periodu biti korisnice druge stipendije, te ukoliko za dato istraživanje u međuvremenu dobiju drugu stipendiju ili nagradu, moraju odmah o tome obavijestiti UNESCO.

Kandidatkinje su dužne priložiti svu dokumentaciju u 3 primjerka:

 1. Ispunjeni prijavni obrazac na engleskom ili francuskom jeziku uz dvije fotografije,
 2. E-mail adresu koju kandidatkinja redovno koristi,
 3. Ovjerene kopije svih diploma, uključujući prepise ocjena, uz diplomu ili dokaz da su na postdiplomskom studiju na doktoratu,
 4. Listu objavljenih radova,
 5. Pismo preporuke od osobe upoznate s njihovim naučnim radom,
 6. Prihvatno pismo institucije u kojoj će se provoditi naučno istraživanje (pismo mora sadržavati ime mentora, datum početka i vrijeme trajanja projekta, te spremnost te institucije da osigura neophodne uvjete za provođenje istraživanja),
 7. Potvrdu o znanju službenog jezika zemlje primaoca, ispunjenu na UNESCO-vom obrascu, sa potpisom ovlaštene institucije (ukoliko će se istraživački rad obavljati u inozemstvu, odnosno na jeziku različitom od maternjeg jezika kandidatkinje),
 8. Detaljan opis predviđenog istraživačkog rada (na jednoj ili dvije stranice najviše) na engleskom ili francuskom jeziku.

Kandidatkinje dostavljaju dokumentaciju najkasnije do 1. juna 2010. godine na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH
Državna komisija za UNESCO

Trg BiH 1
71 000 Sarajevo

sa naznakom: Prijava za UNESCO - L'ORÉAL međunarodne istraživačke stipendije za mlade naučnice za 2011. godinu

Kompletne informacije i aplikacione obrasce možete preuzeti na slijedećem linku: