UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 18.03.2010.g.

 

Istraživačke stipendije Muzeja “Quai Branly” Akademska godina 2010. – 2011.

 


Svake godine pariški muzej “Quai Branly”, specijaliziran za umjetnost Afrike, Azije, Okeanije i Amerike, a ujedno i istraživački centar i obrazovna institucija, nudi stipendije za izradu doktorata s ciljem pomoći studentima u provođenju inovativnih istraživačkih projekata.

Dostupne akademske oblasti su: antropologija, etnomuzikologija, historija umjetnosti, historija, arheologija, sociologija, studije nasljednog prava/vlasničkih prava, te tzv. izvođačke studije (performance studies). Teme istraživanja su: zapadna i nezapadna umjetnost, materijalna i nematerijalna baština, muzeji i njihove zbirke, tehnologija i materijalna kultura.

Projekti kojima bi posebno koristilo okruženje “Musée du quai Branly” će biti razmotreni sa posebnom pažnjom.

Stipendisti će morati dostaviti detaljan naučni izvještaj muzejskom istraživačkom odjelu na kraju stipendije.

Doktorske stipendije

Tri doktorske stipendije se nude studentima koji su u procesu izrade doktorske disertacije. Kandidati moraju biti najmanje na trećoj godini doktorskog programa u okviru školske 2010.-2011. (na univerzitetima u Francuskoj ili inozemstvu). Ova stipendija se ne može koristiti za finansiranje rada na terenu ili arhivskog istraživanja.

Doktorske stipendije su ograničene na period od 12 mjeseci (ne mogu se produžavati). Sastoje se od mjesečne naknade koja je u 2009. godini iznosila 1300 eura (neto). Dodijeljuju se nakon što Odbor za nauku Muzeja ocijeni i rangira aplikacije. Nacionalnost aplikanata nije preduvjet.

Postdoktorske stipendije

Ove godine, muzej “Quai Branly” nudi pet postdoktorskih stipendija za mlade studente koji bi željeli da rade na istraživačkom projektu u muzeju.

Postdoktorske studije su ograničene na period od 12 mjeseci (ne mogu se produžavati). Sastoje se od mjesečne naknade u iznosu 1700 eura (neto). Dodijeljuju se nakon što Odbor za nauku Muzeja ocijeni i rangira aplikacije. Nacionalnost aplikanata nije preduvjet. Kanidati mogu aplicirati za ovu stipendiju u roku od 5 godina nakon odbrane disertacije.

Aplikacioni formulari se mogu preuzeti sa web stranice: www.quaibranly.fr, ili tražiti pismenim putem na adresu:

Musée du quai Branly

département de la recherche et de l’enseignement

222, rue de l’Université

75343 Paris Cedex 07

FRANCE

Tri kopije aplikacije se trebaju dostaviti na adresu : musée du quai Branly, département de la recherche et de l’enseignement, 222, rue de l’Université, 75343 PARIS Cedex 07, FRANCE.

Rok za dostavljanje prijava je 2. maj 2010. godine