UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 02.09.2010. god.

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA

 

Obavještavamo vas da je Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo javni konkurs za dodjelu preostalih grant sredstava za “Programe za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7”(koji se odnosi i na programe COST i EUREKA).
Napomena: institucije koje su dobile grant u prvom krugu ne mogu ponovo aplicirati.


Detaljnije informacije se mogu pronaći na linku: http://www.mcp.gov.ba/konkursi/Archive.aspx?pageIndex=1


Konkurs je otvoren do 24. septembra 2010.

Formular za prijavu i upustva: