UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 11.06.2010. g.

 

Javni poziv za nauku koje je raspisalo MONKS TK

 


Obavještavamo nastavnike, saradnike i studente da je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisalo Javni poziv za nauku koji je objavljen na web stranici Ministarstva 10.6.2010. godine. Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje .

Javni poziv je raspisan za slijedeće kategorije:

  • Organiziranje naučnih skupova, kongresa, simpozija, konferencija, seminara i sastanaka,
  • Dio troškova izrade i odbrane doktorskih disertacija,
  • Dio troškova izrade i odbrane magistarskog rada,
  • Dio troškova izrade naučno – istraživačkih i istraživačko – razvojnih projekata,
  • Dio troškova prezentacije stručnih i naučnih radova studenata.


Potrebno je koristiti pripadajuće obrasce za pomenute kategorije, koje možete preuzeti ovdje .

Napominjemo da je rok za podnošenje zahtjeva Ministarstvu 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.
URED ZA NIR