UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 06.05.2010. god.

 

JUNIOR FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM

Administered by the American Councils for International Education ACTR/ACCELS
Funded by the United States Department of State
Bureau of Educational and Cultural Affairs

STIPENDIJA


Konkurs za Junior Faculty Development Program (JFDP) otvoren je za sve profesore, asistente i saradnike koji trenutno predaju na ustanovama višeg obrazovanja u svojoj zemlji. Program traje 5 mjeseci (januar-maj 2011. godine), a cilj joj je usavršavanje na polju metodologija i tehnika predavanja. Stipendija pokriva sve troškove: putovanja u međunarodnom i domaćem saobraćaju, zdravstveno osiguranje, stanovanja, mjesečne stipendije i troškove usavršavanja u Sjedinjenim Američkim Državama (konferencije, literatura za predavanja…).

Da biste ste se prijavili morate ispunjavati sljedeće uvjete:
• Državljanin ste Bosne i Hercegovine
• Imate bar dvije godine radnog iskustva u ustanovi visokog obrazovanja
• Trenutno radite na jednoj od ustanova visokog obrazovanja u BiH
• Imate ili trenutno radite na magistarskoj diplomi ili imate završenu specijalizaciju (sa izuzetkom onih koji se prijavljuju za područje arhive i bibliotekarstva i umjetnosti. Podnosioci prijave za područje arhive i bibliotekarstva moraju da imaju diplomu visokog obrazovanja i bar dvije godine radnog iskustva u toj oblasti.)

Za apliciranje potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:
• Popunjenu aplikaciju od pitanja 1-27 SAMO na engleskom jeziku.
• Odgovorena pitanja u Izjavi ciljeva (Statement of Purpose) - stavka 28. u aplikaciji na engleskom i lokalnom jeziku (b/h/s).
• 2 preporuke na engleskom i lokalnom jeziku (b/h/s).
• Curriculum Vitae (CV) SAMO na engleskom jeziku.

Polaznici biraju oblast koju žele da proučavaju i bit će smješteni na jednom od četrdeset univerziteta širom Sjedinjenih država gdje ce posjećivati i držati predavanja, razvijati nastavne planove, prisustvovati konferencijama.

JFDP oblasti za 2010-2011 godinu za koje se možete prijaviti su:

• Američke studije
• Arhitektura & Urbano planiranje
• Menadžment u umjetnosti
• Poslovna administracija
• Kulturna antropologija
• Ekonomija

• Administracija u obrazovanju
• Studije o životnoj sredini
• Historija
• Međunarodni poslovi
• Novinarstvo
• Pravo

• Nauka o bibliotekarstvu
• Lingvistika
• Književnost
• Studije o miru/ rešavanju konflikta
• Filozofija

• Političke nauke
• Psihologija
• Javna uprava
• Javno zdravstvo
• Javna politika
• Studije o religiji
• Socijalni rad
• Sociologija

Svi polu-finalisti bit će testirani o nivou znanja engleskog jezika (I-TOEFL). Finalisti koji dobiju stipendiju a imaju manje od 550 poena na spomenutom testu obavezni su pohađati intenzivni kurs engleskog jezika u SAD-ma u decembru 2010. godine. Ako želite da saznate više o ovom programu posjetite naš web stranicu www.jfdp.org ili www.ac-see.org . Također, sve informacije možete dobiti putem telefona 033 222 252 ili putem email-a: sarajevo@americancouncilssee.org

Krajnji rok za slanje aplikacija je: 9. juli 2010.g. do 17:00 sati