UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

 

Obavještenje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o aplikacijama na projekte

Poštovane kolegice i kolege,

Primili smo obavijest Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke kojom se pozivaju istraživači zainteresirani za istraživanje iz sljedećih tema da se prijave za finansiranje projekata:

-Upravljanje javnim službama u jugoistočnoj Evropi:implikacije za kvalitet, pouzdanost, efikasnost i pravičnost

-Upravljanje oskudicom energije u jugoistočnoj Evropi: Status Quo i opcione politike

U prilogu dostavljamo obavijest i aplikacije.

S poštovanjem,

Dr.sc. Edin Delić, vanr.prof.
V.d. prorektora za NIR