UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 07.07.2010. god.

 

OBAVIJEST O PRVOM BOSANSKOHERCEGOVAČKOM SLAVISTIČKOM KONGRESU


Obavještavamo sve zainteresirane da će se Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres održati od 25. do 29.5.2011. god. –dan dolaska 25. 5. 2011; dan odlaska 29. 5. 2011.
Radni jezici Kongresa: svi slavenski jezici i engleski.

Učesnici Kongresa ne plaćaju kotizaciju. Učesnici Kongresa snose putne troškove, te troškove boravka u Sarajevu.

Prijavu na Kongres treba ispuniti on-line na linku: http://slavistickikomitet.ba/prijava.php

Referat treba prijaviti do 30. septembra 2010. god. na www.slavistickikomitet.ba, a rezime (do 1 kartice – 1.800 znakova) treba dostaviti do 31. decembra 2010. na info@slavistickikomitet.ba na jednom od slavenskih jezika i na engleskom. Prije održavanja Kongesa bit će objavljena knjiga rezimea (rezimei će biti objavljeni dvojezično).

Opširnije na web stranici: www.slavistickikomitet.ba


URED ZA NIR