UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

 

 

STUDENTI MEDICINSKOG FAKULTETA IZ TUZLE
UČESTOVALI NA ŠESTOJ INTERNACIONALNOJ MEDICINSKOJ KONFERENCIJI
U LEIDENU, NIZOZEMSKA

 

Proteklog vikenda (13. i 14. marta) grupa studenta sa Medicinskog fakulteta iz Tuzle predstavljala je grad Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu na VI Internacionalnoj studentskoj medicinskoj konferenciji u Leidenu, Nizozemska. Naši studenti i ove godine su se vratili sa nagradom. Naime, radi se o istoj grupi studenta koja je prošle godine u Pamploni (Španjolska) osvojila 2. mjesto za oralnu prezentaciju. Ove godine Brčić Majda, Lisičić Jasmina, Lucić Jelena, Nadarević Amra, Omerbašić Mirza, Stjepić Tomislav i Šarić Altijana su radili dva nova studentska naučno-istraživačka rada na teme pod mentorstvom Prof. dr Ermine Iljazović-Latifagić i Mr. sci. med. Zinaide Karsalihović, za što su bili i nagradjani. Studenti su radili dva rada iz oblasti ginekološke patologije i renalne patologije. Radovi su prezentirano oralno na engleskom jeziku.

Veoma je važno naglasiti da je rad na temu „Prevalenca i dobna distribucija HPV infekcija među ženama u Tuzli, Bosna i Hercegovina“ izabran među petnest najboljih od 715 radova. Na kongresu pored domaćih studenata iz Nizozemske (65 radova), stizale su delagacije iz Irana (221 rad), Poljska (41 rad), Rumunija ( 33 rada), Pakistana ( 12 ), Rusija ( 21 ), Velika Britanija (13), Turska (12), Sjedinjenih Američkih Država ( 10 ), Gane, Njemačke, Italije, Indonezije, Belgije, Češke Republike, Portugala, Moldavije, Bugarske, Litvanije, Kazastana, Indije, Saudijske Arabije, Mađarske, Tanzanije i još 19 drugih zemalka. Sa prostora bivše Jugoslavije pored naših studenta bili su još predstavnici Slovenije i Srbije.

Naši studenti pored prezentacija radova učestovali su aktivno u svim workshopovi te stekli nova znanja i vještine. Pored ove grupe studenata naš Univerzitet su još predstavljali Maja Popović, Igor Pejić i Renata Zelić sa poster prezentacijom iz oblasti endemske nefropatije. Iz Bosne i Hercegovine ove godine je poslato ukupno pet radova, a primljena su čak tri rada. Sama činjenica da su studenti iz Srbije poslali 29 radova, a da je primljeno samo šest radova govori ipak da je i veliki uspjeh otići a, još veći vratiti se sa nagradom.

Pored oralnih prezentacija i poster prezentacije svi studenti su učestvovali na različitim workshopovima iz oblasti patologije, hirurgije, radiologije i neurologije u zavisnosti od svojih ličnih interesovanja. Radovi svih učesnika objavljeni su u JIAMSE (Journal of the International Association of Medical Science Educators). Tako da su dostupni svima za čitanje.
Na kraju jako bitno je naglasiti da u našoj zemlji Bosni i Hercegovini postoji jako puno mladih koji rade naučne radove ali, zbog financijskih razloga nemaju mogućnost da prezentiraju ih vani. Apelujemo da se na nivou države formiraju komiteti koji bi omogućili odlaske na ovakve i slične konferencije jer je ovo najbolji i najljepši način da se prezentira naša domovina u novom svijetlu.