Univerzitet u Tuzli

analiza prolaznosti u šk. 2004/05. god.


home > Uredi i službe na Univerzitetu > Ured za nastavu i studentska pitanja > Analiza prolaznosti u šk. 2004/05. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolaznost studenatana u školskoj 2004/05. godini.


Ukupna prolaznost studenata na Univerzitetu u Tuzli je 57,7%.
Obzirom na:

  1. neselektivan upis na fakultete Univerziteta u Tuzli u odnosu na završenu srednju školu, od kojih većina ne daje dovoljnu osnovu u znanju za sve fakultete;
  2. metodologiju u studiju koja ne obavezuje i ne obezbjeđuje kontinuirano učenje i kontinuirano polaganje ispita;
  3. inplementaciju novog režima studija u formi Bolonjskog procesa na postojeći.


Navedeni procenat prolaznosti i nivo stečenih znanja je relativno dobar. Podizanje kvaliteta i nivoa znanja studenata Univerziteta u Tuzli, odnosno stečeno znanje je ekvivalentno stečenoj diplomi su aktivnosti koje Univerzitet u Tuzli mora završiti do 2010. godine čime bi Univerzitet u Tuzli stekao ravnopravan status u Evropskoj zajednici Univerziteta.