UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za nastavu i studentska pitanja
Tuzla, 23.03.2012. god.

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU ZAPOČELI POSTDIPLOMSKI STUDIJ
PRIJE AK.2008/09.GODINE

 

Studenti koji su započeli Postdiplomski studij prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 8/08) imaju pravo i obavezu okončati započeti studij i steći naučni stepen magistra po odredbama ranijih propisa, najkasnije do 31.12.2012.godine na način i po postupku utvrđenom odredbama Pravila JU Univerzitet u Tuzli (prečišćeni tekst), broj 04-751-3/03 od 07.02.2003. godine i Pravila Univerziteta u Tuzli (prečišćeni tekst), broj 04-2184-5/06, od 21.04.2006. godine.

 

 

Ured za nastavu i studentska pitanja