Univerzitet u Tuzli

ured za međunarodnu saradnju

www untz.ba
home > Ured za medjunarodnu saradnju >Erasmus mundos cooperation program

 

U okviru programa Erasmus Mundos External Cooperation Window odobren je projekat – kreirana mreža univerziteta – s ciljem akademske razmjene studenata i nastavnika između univerziteta Zapadnog Balkana i Evropske Unije.

Ovu akademsku mrežu čine slijedeći univerziteti:

Univerziteti iz EU:
Univerzitet u Grazu, Austrija – koordinator
Catholic University of Leuven, Belgija
Masaryk University, Brno, Češka Republika
University of Bologna, Italija
University of Granada, Španija
University of Groningen, Holandija
University of Latvia, Riga, Latvia
University of Turku, Finska
Vilnius University, Litvanija
Univerzitet u Mariboru, Slovenija

WBC univerziteti:
Univerzitet sv. Ćiril i Metodije, Skoplje
Univerzitet u Beogradu, Univerzitet Crne Gore, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Prištini, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tirani, i Univerzitet u Tuzli.

Program razmijene namjenjen je za studente na dodiplomskom, magistarskom i doktorskom studiji, kao i za post-doktorante i administrativno osoblje. 

Prvi krug apliciranja je otvoren od 15. oktobra 2010. do 01. februara 2011. godine putem on-line aplikacija.

Trajanje projekta je 3 godine.

Web stranica projekta je: www.uni-graz.at/joineusee

Brošura o projektu (pdf)   Upustvo za apliciranje (pdf)   Osnovno upustvo i informacije (pdf)   

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Uredu za međunarodnu saradnju, Univerziteta u Tuzli.