UNIVERZITET U TUZLI

broj upisanih studenata
u šk. 2004/05. god.


Google


www untz.ba
home > fakulteti> br. upisanih studenata

AKADEMIJA/FAKULTET
I
OB
Redov.
SVP
Vanr.
Apsolv.
Imatr.
UKUPNO
Akademija dramskih umjetnosti
39
3
40
2
-
6
2
50
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
500
56
503
54
-
99
17
673
Ekonomski fakultet
992
456
1026
422
774
129
135
2486
Fakultet elektrotehnike
422
141
511
52
-
26
20
609
Farmaceutski fakultet
77
-
77
44
-
-
-
121
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
358
123
333
184
-
58
25
600
Filozofski fakultet
2995
964
2591
1369
36
465
539
5000
Mašinski fakultet
228
136
362
4
-
24
8
398
Medicinski fakultet

Visoka zdravstvena škola
586
373
814
145
90
5
-
1054
Pravni fakultet
291
70
236
125
118
-
-
479
Prirodno-matematički fakultet
720
464
1007
172
-
106
28
1313
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
476
265
727
14
-
18
4
763
Tehnološki fakultet
283
182
461
4
-
20
7
492
Odjeljenje u Travniku
223
-
223
52
5
-
-
280
UKUPNO:
8190
3233
8911
2643
1023
956
785
14.318