UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOĆU
Tuzla, 05.10.2011. god.

 

 

OBAVIJEST

 

Univerzitet u Tuzli obavještava sve zainteresovane kandidate za upis na II ciklus studija da je u pripremi Konkurs za upis studenata na
II ciklus studija – master/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2011/12. godini i to za slijedeće fakultete:

- Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

- Ekonomski fakultet

- Fakultet elektrotehnike

- Fakultet za tjelesni odgoj i sport

- Filozofski fakultet

- Mašinski fakultet

- Pravni fakultet

- Prirodno-matematički fakultet

- Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

- Tehnološki fakultet


Više detalja o datumu objavljivanja Konkursa, kao i uslovima za prijavu na Konkurs zainteresovani kandidati će moći dobiti putem web stranice Univerziteta u Tuzli.


 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU