UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOĆU
Tuzla, 12.03.2012. god.

 

 

Diplome Univerziteta u Tuzli priznate u Republici Turskoj

 

Vijeće za visoko obrazovanje Republike Turske (YOK) zvanično je priznao diplome Univerziteta u Tuzli. Naime, na naš Univerzitet stigao je oficijelni akt kojim se obavještavamo da diplome stečene na svim ciklusima studija Univerziteta u Tuzli svoju ekvivalenciju odnosno priznanje imaju u Republici Turskoj.

Na osnovu ovog priznanja, diplome studenata iz Bosne i Hercegovine, Republike Turske ili drugih zemalja koji završe Univerzitet u Tuzli, u Republici Turskoj se priznaju i tretiraju kao diplome njihovih prestižnih univerziteta.

 


 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU