UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOĆU
Tuzla, 18.11.2011. god.

 

Poziv za medije
Potpisivanje Sporazuma o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

 

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete i medijski propratite potpisivanje Sporazuma o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koje će se održati 21.11.2011. godine u 14,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli.

Potpisivanju Sporazuma će prethoditi sastanak predstavnika Agencije, predvođenih direktorom dr.sc. Sejadom Mačkićem, docent i predstavnika Univerziteta, rektora dr. sc. Envera Halilovića, redovni profesor i prorektorice za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu dr. sc. Mensure Aščerić, vanredni profesor. Nakon potpisivanja Sporazuma uslijediti će sastanak sa dekanima Prirodno-matematičkog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, budući da će se relizacija saradnje ostvariti sa navedenim fakultetima.


S poštovanjem,

KABINET REKTORA