UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Tuzla, 17.11.2011. godine

 

Promocija diplomanata i magistara nauka Univerziteta u Tuzli

 

Univerzitet u Tuzli organizira svečanost u povodu promocije diplomanata i magistara nauka koji su diplomirali ili odbranili svoje magistarske teze u proteklih godinu dana.

Svečana promocija će se održati u petak, 25.11.2011. godine, sa početkom u 11,00 sati u velikoj dvorani SKPC „Mejdan“ u Tuzli.

Na svečanosti će biti promovirano 1914 diplomanata (168 magistara i 1746 diplomanata).

 

Predviđeno je da svi diplomanti i magistri nauka budu jednoobrazno obučeni u svečane toge, koje će zadužiti prije početka promocije i razdužiti nakon okončanja ceremonije dodjele diploma. Na jasno obilježenim štandovima će dobiti upute o zaduženju i razduženju svečane toge i saznati ostale neophodne pojedinosti o samoj manifestaciji.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠČU