UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 14.12.2011. god.

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Obavještavamo javnost da je povećan broj studenata pred skriptarnicom Univerziteta u Tuzli, na lokaciji Ul. Univerzitetska br.1 prisutan iz razloga što je u toku podnošenje prijava za januarski ispitni rok.

Razlog tome su veliki broj studenata u odnosu na jedno prodajno mjesto, sa jednom fiskalnom kasom i jednim prodavačem, te dopremanje obrazaca iz magacina do skriptarnice.

Univerzitet radi na pitanju otvaranja novih skriptarnica na lokalitetima Filozofskog i Tehnološkog fakulteta. U cilju smanjenja broja studenata ispred prodajnog mjesta produžen je rok za podnošenje ispitnih prijava studentskim sluzbama do kraja decembra tekuće godine.

U toku je i izrada softwerskog informacionog sistema za studente putem kojeg će studenti moći prijavljivati ispite online čime će ovo pitanje biti trajno prevaziđeno.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU