UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOĆU
Tuzla, 01.12.2011. god.

 

Inicijalni sastanak za Tempus projekat
„Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP)

 

Dvodnevni inicijalni sastanak Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP), održan je 28. i 29. novembra 2011. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Tempus projekat pod nazivom „Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju” (EQOPP), predstavlja značajan iskorak transformacije i modernizacije visokog obrazovanja u BiH, prema integraciji u evropsku akademsku mrežu.

 

 

Partneri u Tempus projektu EQOPP su svi javni univerziteti u Bosni i Hercegovini, kao i Univerzitet Alicante (Španija), Univerzitet u Beču (Austrija) i Univerzitet u Gentu (Belgija), gdje je Univerzitet u Tuzli nosilac sadržajnog dijela projekta, Univerzitet u Sarajevu je grant holder i u saradnji sa Svjetskim Univerzitetskim Servisom zadužen je za menagment i kontrolu projektnih aktivnosti.
Svrha ovog projekta je unapredjenje pristupa, zadovoljavanje potreba i prava i poboljšanje iskustva studiranja studenata s posebnim potrebama na svim javnim Univerzitetima u BiH.

 

 

Prva dan inicijalnog sastanka Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP), 28. novembra 2011. godine, predstavljeni su svi učensici projekta, kao i njihova očekivanja i uloge u samom projektu. Drugog dana inicijalnog sastanka, 29. novembra 2011. godine, prezentiran je projekat EQOPP prema radnim paketima od strane dr.sc. Alme Dizdarević, docenta Univerziteta u Tuzli i direktora SUS-a Harisa Muhića i dogovoreni su predstojeći projektni zadaci.
Na kraju sastanka je zaključeno da će ovaj projekat imati značajan utjecaj na sistemsku promjenu strukture visokog obrazovanja u BiH upravo zato što se radi o jednom pionirskom projektu u oblasti identifikacije i podrške studenta sa posebnim potrebama u visokom obrazovanja po uzoru na europske univerzitete.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU