UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOĆU
Tuzla, 21.11.2011. god.

 

 

Održan sastanak Konzorcija Tempus projekta
Doktorski studij na javnim univerzitetima u BiH i partner univerziteta iz zemalja Evropske unije


 

Na Univerzitetu u Heidelbergu, 15. i 16. novembra 2011. god., održan je sastanak Konzorcija Tempus projekta Doktorski studij na javnim univerzitetima u BiH i partner univerziteta iz zemalja Evropske unije.

 

 

Konzorcij se upoznao sa tekućim aktivnostima javnih univerziteta u BiH u organizaciji doktorskih studija i utvrdio je plan realizacije Projekta. Također, analizirani su polazni principi standarda doktorskih studija u kontekstu Bolonjske deklaracije i ukazano je na potrebu implementacije standarda doktorskih studija evropskih univerziteta i na univerzitetima u BiH.

Na sastanku Konzorcija učestvovao je rektor Prof. Dr. Enver Halilović. Rektor Halilović prezentirao je osnovne principe tekućeg doktorskog studija na Univerzitetu u Tuzli iz matematike, u kojem učestvuje nekoliko univerziteta država Zapadnog Balkana i koji je od strane Evropske unije ocijenjen. Upoznao je Konzorcij sa osnovama Pravilnika o trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli kojeg je usvojio Senat, sa Smjernicama izrade nastavnih planova trećeg ciklusa utvrđenim na Senatu, te sa pripremama Univerziteta za donošenje odluke o raspisivanju konkursa za doktorske studije grupacija nauka na Univerzitetu u Tuzli.

Doktorski studij je definiran kao jedan od prioriteta za EU univerzitete. Potreba za jednim kvalitativno novim i dobro struktuiranim doktorskim programom i transparentnim sistemom praćenja rada studenata definirana je kao jedan od glavnih ciljeva daljeg razvoja i integracije EU sistema visokog obrazovanja.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU