UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI

Tuzla, 22.12.2011. god.

 

 

OBAVJEŠTAVA

 

zainteresovana lica da vrši upis kandidata na Program za polaganje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta za sticanje osnova pedagoškog znanja

I

Prijavljivanje kandidata za upis na Program za polaganje pedagoško-psihološko-didaktičko- metodičke grupe predmeta, za sticanje osnova pedagoškog znanja, vršiti će se na Module:

-Modul 1. Pedagoško-psihološko obrazovanje asistenata
-Modul 2. Pedagoško-psihološko obrazovanje lica sa VII stepenom stručne spreme
-Modul 3. Pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika praktične nastave

II

Zainteresovani kanidati, uz prijavu koju podnose lično ili preporučeno putem pošte studentskoj službi Filozofskog fakulteta Univerziteta obavezni su priložiti:
- ovjerenu kopiju diplome o završenom dodiplomskom studiju (VII stepen/Iciklus studija) za I i II modul,
- ovjereno svjedočanstvo o završenom V stepenu stručne spreme za modul III,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPSove lične karte.

III

Realizacija nastave će početi odmah po završetku upisa dovoljnog broja kandidata, a istu će realizovati Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.

IV

Dokaz o uplati naknade kandidati prilažu naknadno, a prije početka realizacije Programa.
Dodatne informacije mogu se dobiti u studentskoj službi Filozofskog fakulteta.

V

Prijave za upis na Program podnose se u roku od 8 dana , sa početkom od 26.12.2011. godine.

UNIVERZITET U TUZLI