UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Tuzla, 22.06.2011. godine

 

 

 

Obavještenje vezano za upis u I godinu I ciklusa studija na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli

 

 

S ciljem što bolje informiranosti zainteresiranih kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli i u skladu sa načelima rada kojima se garantira transparentnost i otvorenost rada prema javnostima, Univerzitet u Tuzli upućuje slijedeće :

 

OBAVJEŠTENJE

 

Menadžment Univerziteta u Tuzli na kolegiju održanom dana 20.06.2011. godine zauzeo je stav da se svim zainteresiranim kandidatima za upis u I godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli, s ciljem što bolje informiranosti i u skladu sa Pravilima i procedurama za upis studenata i dodatnim uputstvima za organizaciju prijemnih ispita, na raspolaganje stave e-mail adresa i informativna telefonska linija.

 

Shodno zauzetom stavu obavještavamo vas da je od danas u upotrebi adresa: upis.prigovor@untz.ba.

Informativna telefonska linija: 00387 (0) 35 300 531.

 

Na pomenutu adresu ili putem telefonske linije svi zainteresirani kandidati mogu postavljati pitanja vezana za upis studenata u I godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli ili uputiti eventualne prigovore na regularnost bilo koje procedure koja se odnosi na upis i organiziranje prijemnih ispita na Univerzitetu u Tuzli.

 

Za rad ove adrese i postupanje po pristiglim upitima ili prigovorima nadležan je Ured za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli.

 

Univerzitet u Tuzli ovim putem izražava svoje uvjerenje da će, pored ranije objavljenih procedura koje su za cilj imale informiranost budućih studenata, poput održane manifestacije „Dan otvorenog Univerziteta“ i distribucije „Vodiča za brucoše“, na zadovoljstvo svih zainteresiranih za upis na Univerzitet u Tuzli ili javnosti usmjerene prema radu Univerziteta, napraviti iskorak kojim će biti unaprijeđena obostrana komunikacija.


 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU