UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Tuzla, 19.05.2011. godine

 

Univerzitetska biblioteka postala članicom COBISS-a


Univerzitetska biblioteka u Tuzli aktiviranjem lokalne baze podataka zvanično je postala članicom bibliotečko-informacionoga sistema COBISS.BH.

Univerzitet u Tuzli se, priključivanjem Univerzitetske biblioteke u COBISS sistem, pridružio uspostavljanju jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema cjelokupne Bosne i Hercegovine, te izgradnji jedinstvene baze podataka u svrhu koordiniranog razvoja nauke.
Za korisnike usluga Univerzitetske biblioteke pridruživanje COBISS-u predstavljat će olakšan pristup informacijama neophodnim u nastavnom i naučno-istraživačkom radu, što je posebno značajno budući da Univerzitetska biblioteka raspolaže sa fondom od oko 80. 000 bibliotečkoh jedinica.

Nakon zvaničnog pristupanja u ovaj bibliotečko-infomrativni sistem Univerzitetskoj biblioteci predstoje aktivnosti na pohranjivanju podataka u lokalnu i uzajamnu bazu, kako bi informacije o fondu u što kraćem period bile dostupne korisnicima.

COBISS(Kooperativni online bibliografski sitem i srvisi) predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacijski sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, a također s brojnim drugim funkcijama. Stručne osnove i tehnološke pretpostavke za funkcioniranje sistema jesu standardizirana i uzajamna obrada bibliotečke građe te ujednačeno vođenje kataloga i bibliografija, odgovarajuća osposobljenost stručnih radnika za uzajamnu katalogizaciju, računarska i komunikaciona povezanost biblioteka.

Više informacija o COBBIS. BH, bibliotekama članicama ovog bibliotečko-informativnog servisa, možete naći na http://www.cobiss.ba/ .


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU