UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST
Tuzla, 10.06.2011. god.

 

 

Shodno velikom broju upita koji svakodnevno stižu na Univerzitet u Tuzli i prema informacijama iz sredstava informisanja koje se odnose na organiziranje instruktivne pripremne nastave za prijemne ispite i prijem kandidata u I godinu I ciklusa studija, Univerzitet u Tuzli upućuje slijedeće :

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Na redovnoj sjednice Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine, u okviru tačke 5. dnevnog reda, a na osnovu upita članova Senata o mogućnostima organiziranja pripremne nastave za polaganje prijemnih ispita, u kojoj bi učestvovalo ili je pripremalo, akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli, postignut je jednoglasan stav da se takve vrste obuka ne organiziraju iz razloga, ne samo izbjegavanja sukoba interesa, nego i iz razloga potpune transparentnosti i jednakopravnosti svih kandidata prilikom upisa.

 

Organiziranjem ili učestvovanjem u bilo kojem vidu instruktivne pripremne nastave Univerzitet u Tuzli mogao bi biti doveden u vezu stavljanja bilo kakve sumnje na regularnost organiziranja prijemnih ispita, što je u direktnoj suprotnosti s obezbjeđivanjem integriteta visokog obrazovanja i transparentnosti rada Univerziteta.

 

Shodno informacijama iz medija i stavu Senata, a kako do danas, u skladu s aktom Pravila i procedure za prijem i upis studenata u I godinu I ciklusa studija, još uvijek nisu obrazovane komisije pri fakultetima koje će učestvovati u provođenju prijemnih ispita, te s ciljem osiguranja potpune nepristranosti, Univerzitet u Tuzli obavještava cjelokupno akademsko osoblje da, ne učestvuje u pripremnoj nastavi koju namjeravaju organizirati nevladine organizacije ili bilo koji drugi subjekti, niti da organizira bilo koji vid instruktivne nastave.

 

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU