UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 17.11.2010. godine

 

 


Poziv na pres konferenciju

 

Pozivamo vas da u četvrtak, 18. 11. 2010. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Senata Univerziteta u Tuzli prisustvujete konferenciji za novinare povodom svečane akademije 34. godišnjice Univerziteta u Tuzli.

Novinarima će se obratiti rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović, prof. Vlado Kerošević, te Jasmin Saletović, diplomant Fakulteta elektrotehnike, koji je u toku studija ostvario prosječnu ocjenu 9, 89 i time zaslužio Zlatnu plaketu Univerziteta u Tuzli.
Pozivamo vas da prisustvujete ovoj konferenciji za novinare i o tome obavijestite javnost u vašim emisijama i izdanjima.

Univerzitet u Tuzli kao jedna od najstarijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, osnovan je potpisivanjem Samoupravnog sporazuma o osnivanju Univerziteta u Tuzli 18. novembra 1976. godine. Odbor za osnivanje Univerziteta imao je 105 članova, a predsjedavao mu je akademik Ismet Mujezinović. Promocija Univerziteta i inauguracija prvog rektora akademika, Tihomila Markovića održana je mjesec dana nakon toga – 18. decembra 1976. godine.
Utemeljen na tehničkim fakultetima, nadograđivan tokom decenija, Univerzitet u Tuzli danas nosi epitet univerziteta općeg tipa na kome se studentima dodiplomskog studija svake godine dodijeljuje 46 različitih diploma, u skladu sa njihovim opredjeljenjem.
Univerzitet u Tuzli danas broji 17.755 studenata na dvanaest fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti i prvi je integrirani Univerzitet na Balkanu.


SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA