UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 02. 11. 2010. godine

 

 

Studentima olakšan pristup referentnim bazama naučnih podataka COBIS i EBSCO

 

Univerzitet u Tuzli sklopio je ugovor o punopravnom članstvu u bibliotečko informativnom sistemu COBIS BiH. Ovaj sistem daje mogućnost studentima i nastavnicima Univerziteta u Tuzli da imaju pristup referentnim bazama naučnih podataka i bibliotečkom fondu u regiji. Biblioteke Filozofskog i Medicinskog fakulteta u Tuzli već su punopravne članice ovog referentnog sistema i studentima je, posredstvom Interneta, omogućen pristup izuzetno obimnom fondu naučno-istraživačkih radova, literaturi i publikacijama. Samo u Bosni i Hercegovini u COBIS sistemu razmjene informacija do sada su uključene 43 biblioteke.

Univerzitet u Tuzli sklopio je sporazum i o pristupu EBSCO bazi naučno-istraživačkih radova, časopisa objavljenih u referentnim publikacijama priznatih svjetskih autora. Studentima je, na ovaj način omogućen pristup bazi koju sačinjava više od 22 000 časopisa iz različitih naučnih oblasti tematski podijeljenih u 12 baza podataka, te im je omogućeno pretraživanje sadržaja izuzetno velikog broja časopisa od kojih je više od 10 000 u full textu. Pored časopisa sa naučnim radovima priznatih autora studentima su dostupne raznovrsne publikacije koje nude sažetke, novinske preglede i enciklopedijske podatke. Trenutno je ovaj sistem na raspolaganju studentima Filozofskog fakulteta u Tuzli a procedura njegove uspostave za ostale fakultete je u toku.

Pristup ovim bazama podataka studentima Univerziteta u Tuzli na dodiplomskim, postdiplomskim i doktorskim studijama značajno se olakšava priprema naučno-istraživačkih radova, što im daje mogućnost jednostavnijeg savladavanja gradiva i nadogradnje stečenih znanja u naučno-istraživačkom procesu.

SLUŽBA ZA INFORMISANJE