UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Tuzla, 08.06.2011. god.

 

Univerzitet u Tuzli organizira XIV Balkanski kongres pripreme mineralnih sirovina


Tuzla će od 14. do 16. juna 2011. godine biti domaćin XIV Balkanskom kongresu o pripremi mineralnih sirovina u organizaciji Univerziteta u Tuzli, Rudarsko-geološko građevinskog fakulteta i Univerziteta u Banja Luci, Rudarskog fakulteta Prijedor.

Kako ističu Rektor Univerziteta u Tuzli dr.sc. Enver Halilović, redovni profesor i dekan RGGF-a prof. dr. Kemal Gutić, održavanje ovog Kongresa jedan je od najznačajnijih naučnih skupova u BiH iz oblasti rudarstva, posebno što teme predavanja na Kongresu obuhvataju probleme pripreme mineralnih sirovina kao jezgra cijelog, opšte-održivog razvoja i njegovog odnosa sa zaštitom okoliša.

Prema najavama predsjednika Organizacionog odbora doc. dr. Nedžada Alića, Kongres će, između ostalog, biti izvanredna prilika za susrete kolega sa područja Balkana i cijelog svijeta, te za razmjenu novih ideja kroz profitabilnu, produktivnu i interesantnu profesionalnu diskusiju.

Predavači na Kongresu vodeći su stručnjaci iz oblasti pripreme mineralnih sirovina: prof. dr. Cyril O'Connor iz Južne Afrike, predsjednik IMPC vijeća, prof. dr. James Hendrix iz Sjedinjenih američkih država, specijalista za iskop zlata i srebra i prof.dr. Halit Liya Kuyumcu iz Njemačke, šef odjeljenja za procesiranje mineralnih sirovina u TU Berlin, te je već prijavljeno oko stotinu i pedeset učesnika/predavača koji dolaze sa svih strana svijeta i to iz: SAD-a, Australije, Turske, Rusije, Poljske, Bugarske, Makedonije, Slovenije, Irana, Brazila, Danske, Hrvatske, Albanije, Kosova i Jordana.

XIV Balkanski Kongres pripreme mineralnih sirovina održava se pod pokroviteljstvom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića.


 

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR