UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Tuzla, 10.06.2011. god.

 

V Regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta „GEOREKS“


U okviru organizacije XIV Balkanskog kongresa pripreme mineralnih sirovina koji se od 14.-16.06.2011. godine održava u Tuzli, organiziran je i V Regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta „GEOREKS“.

 

Osnovni podaci o projektu /DETALJAN PLAN

 

 

Studentska sekcija "Georeks" pri Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Tuzla dobila je podršku od Međunarodnog inicijalnog odbora GEOREKS-a za organizaciju petog po redu GEOREKS-a 2011.

Lokacija održavanja: Tuzla, Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, Hotel „Rudar“ Tuzla

Termin održavanja: 14.-17. juni 2011. godine

Učešće: po 3 studenata starijih/završnih godina geotehnoloških fakulteta + 1-2 nastavnika sa geotehnoloških fakulteta iz: Italije, Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i BiH.

Približan broj učesnika: 50 studenata + 15 nastavnika (gosti)
                                        10 – 15 studenata i nastavnika RGGF Tuzla

Kongres će se, u zvaničnom dijelu, sastojati od izlaganja i prezentacije radova studenata na zadane teme, te niza predavanja i terenskih posjeta.
Kao poseban benefit ovog skupa vidimo povezivanje kako studenata i nastavnika srodnih studija iz šireg regiona, što je prethodnih 4 Georeksa uveliko dokazalo.
Finalni produkt skupa jeste i Zbornik radova koje su studenti prijavili i izlagali tokom skupa, koji će biti štampan kao posebno izdanje redovnog Zbornika radova RGGF-a.

 

 

OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI
MEĐUNARODNOG SKUPA STUDENATA GEOREKS 2011


Studentska sekcija «Georeks» pokrenuta je Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli od 12.01.2007. godine, sa ciljem da okupi studente različitih odsjeka i godina studija u sekciju koja će se baviti organizacijom studentskih skupova i kongresa, te organizacijom i koordinacijom učešća studenata RGGF Tuzla na domaćim i međunarodnim studentskim skupovima. Stalni članovi sekcije «Georeks», odnosno Organizacionog odbora, su:

  1. Dr.sc. Kemal Gutić, dekan, predsjednik sekcije
  2. Munir Mandra, student, podpredsjednik sekcije, Predsjednik Unije studenata Univerziteta u Tuzli
  3. Ismail Durmić, Predsjednik US RGGF
  4. Dr.sc. Rijad Šišić, docent, koordinator i vođa projekta,

a u rad sekcije uključuje se niz studenata različitih odsjeka i studijskih godina pri RGGF Tuzla, zavisno od afiniteta, uspjeha tokom studija i dr.
Sekcija je do sada organizovala dva uspješna međunarodna kongresa studenata geotehnoloških fakulteta (I regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta GEOREKS 2007 i «Dobar inženjer, dobar menadžer» 2008. godine), te organizovala učešće naših studenata na različitim studentskim skupovima takmičarskog ili edukativnog karaktera u regiji (više u dijelu «Dosadašnja iskustva i uspjesi»).

 

ISKUSTVO APLIKANTA U ORGANIZIRANJU SLIČNIH MANIFESTACIJA

I regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta GEOREKS 2007

 

Na inicijativu studenata Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli okupljenih u sekciji "Georeks", od 26. – 29.04.2007. održan je I regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta GEOREKS 2007. Domaćin Kongresa bio je RGGF Tuzla, a Kongres je okupio studente rudarstva, geologije, građevine, geoekologije, mašinstva, naftnih i srodnih studija iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije, Italije i BiH.
Organizaciju Kongresa sproveo je Organizacioni odbor, sastavljen od 7 studenata RGGF-a sa različitih studijskih odsjeka i godina studija, te dva člana iz redova nastavnog osoblja i menadžmenta RGGF-a.
Kongres je u premašio sva očekivanja, pokrenuvši regionalnu saradnju studenata iz oblasti rudarstva, geologije i srodnih oblasti, pruživši priliku studentima Fakulteta iz regije da se angažuju na aktivnostima koje nisu direktno vezane samo za redovnu nastavu, nego i za razvoj organizacionih sposobnosti i komunikativnosti, te uspostavljanje institucionalnih i ličnih kontakata sa studentima srodnih oblasti.
Kongres se, u zvaničnom dijelu, sastojao od izlaganja i prezentacije radova studenata na zadane teme, te niza predavanja i terenskih posjeta.
Osnovna tema kongresa bila je: Savremene metode i alati u geotehnologiji.
Sama ideja za organizovanje ovakvog kongresa potekla je od strane grupe studenata različitih odsjeka RGGF Tuzla. Prvobitno zamišljen kao skomni kongres, GEOREKS je tokom pripreme i organizacije prerastao granice regije, uključivši i Univerzitet u Bolonji. Izrazita nam je čast bila ugostiti sve učesnike Kongresa, kao i predstavnike iz Bolonje.
Kongresu je prisustvovalo 50-tak gostiju, koji su tokom trajanja kongresa prezentirali 18 studentskih naučno-istraživačkih radova.

Pozivu su se odazvali slijedeći fakulteti:
Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu (R. Srbija)
Građevinski fakultet Osjek (R. Hrvatska)
Rudarsko-geološki fakultet Štip (R. Makedonija)
Građevinski fakultet Skopje (R. Makedonija) - 3 grupe
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Zagreb (R. Hrvatska)
Građevinski fakultet Subotica (R. Srbija)
Rudarsko-geološki fakultet Beograd (R.Srbija)- 2 gupe sa 2 prezentacije radova
Mašinski fakultet Zenica (BiH)
4 istraživača sa Univerziteta u Bolonji (Italija)
RGGF Tuzla (BiH) - 4 gupe sa 4 prezentacije

Svi prezentirani i primljeni studentski radovi objavljeni su u Zborniku radova GEOREKS2007, kao specijalnom izdanju zvaničnog Zbornika radova RGGF-a.

Ciljevi Kongresa bili su:

  • Pružiti prilike studentima da se uključe u naučno – istaživački rad , da još kao studenti istražuju, pišu i objavljuju radove koji im kasnije mogu služiti kao reference.
  • Povezivanje obrazovnih institucija koje obrazuju sličan profil inžinjera – na studenskom nivou, na nivou nastavnog osoblja , te na nivou institucija.
  • Razmjena iskustava, prezentacija dostignuća, usklađivanje planova i programa, eventualna razmjena studenata, mogućnosti zaposlenja, stipendiranja i sl.

Uspjeh održavanja ovakvog kongresa ujedno predstavlja i uspjeh Univerziteta u Tuzli, a imajući u vidu da je Rudarski fakultet u Tuzli oproslavio godine 50 godina postojanja, kao začetka Univerziteta u Tuzli kakvog ga danas pozanjemo, ova manifestacija se uklopila u jubilarnu godišnjicu postojanja i rada.

Da bi Kongres ugledao svijetlo dana, potpomoguti smo od strane menadžmenta RGGF Tuzla, Univerziteta u Tuzli, te većeg broja kompanija i organizacija koje su sponzorirale i pomogle organizaciju GEOREKS-a.Ukupan budžet GEOREKS-a 2007 iznosio je cca 15.000 KM.

I sa ovim, za ovaj tip i obim organizacije, skromnim sredstvima, Organizacioni odbor je uspio okupiti veliki broj učesnika, ostvariti značajne kontakte, pružiti priliku studentima da se bave naučno-istraživačkim radom i objave vlastiti naučni rad.
U radu Kongresa učešće su uzeli i učenici i nastavnici JU Građevinsko-geodetska srednja škola Tuzla i JU Rudarsko-geološka srednja škola Tuzla, sa prigodnim izložbama svojih radova u prostorijama RGGF Tuzla.

Nakon kontakata ostvarenih tokom GEOREKS-a 2007 održanog u Tuzli, studenti različitih odsjeka Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta bili su pozvani i uspješno su učestvovali na nizu studentskih skupova ("Građevinijada 2007 – Ohrid", Kongres studenata "Trakošćan2007" Hrvatska i dr). O ostvarenim rezultatima govore i priložene zahvalnice, diplome i nagrade.

Naša nastojanja da GEOREKS i sama ideja Kongresa opstane i dalje rezultirala je održavanjem II regionalnog kongresa studenata geotehnoloških fakulteta GEOREKS2008 (Građevinski fakultet u Skopju, Makedonija), III regionalnog kongresa studenata geotehnoloških fakulteta GEOREKS2009 (Građevinski fakultet Podgorica, Crna Gora) i IV regionalnog kongresa studenata geotehnoloških fakulteta GEOREKS2010 (Rudarso-geološki fakultet Beograd, Srbija).
Ponosni smo što je ideja GEOREKS-a uspješno zaživjela, i unaprijed se radujemo viđenju sa starim i novim prijateljima.


„DOBAR INŽINJER, DOBAR MENADŽER?“ 2008

Osnovna motivacija za organizaciju ovog skupa bila je činjenica dastudenti tehničkih inžinjerskih struka studij završavaju osposobljeni za izazove koje pred njih stavlja budući rad u praksi, ali ajveći dio inžinjera svoj životni vijek provede rješavajući probleme za koje su se školovali i obučavali, dok samo mali dio inžinjera ostvare zapaženije rezultate i kao menadžeri. Zašto dobar inžinjer ne znači i dobar menadžer?
Nekoliko je razloga ovome. U toku dodiplomskog studija budući inžinjeri kroz nekoliko nastavnih predmeta apsolviraju samo osnove menadžerstva, i to zajedno uz druge oblasti ekonomije, upravljanja, planiranja i dr. Jasno je da je menadžerstvo kompleksna i široka oblast, koja se danas na modernim univerzitetima izučava kao zaseban studijski profil, ali bolja zastupljenost ove oblasti u toku dodiplomskog studija, prilagođena potrebama inžinjera u njihovoj budućoj struci, bolje bi profilirala inžinjera za eventualnu ulogu menadžera, vođe, privrednika ...
Ova široka oblast ljudske djelatnost zahtijeva određene predispozicije, sposobnosti koje ne posjedujemo svi. Inžinjerski studij ne može usaditi ove sklonosti i talente, ali može pružiti onima koji ih imaju dovoljnu podlogu za samousavršavanje i napredovanje kao menadžeri i inžinjeri u svojoj struci.

Međunarodni edukativni skup studenata "DOBAR INŽENJER. DOBAR MENADŽER?", održan u Tuzli od 27. do 30.03.2008. okupio je neke od najuspješnijih inžinjera različitih struka, koji su uspjeli ostvariti i zapažene karijere kao menadžeri. Bogato iskustvo i poznavanje privrednih tokova, poslovne etike i komunikacije te mnogih tajni branše privrednog menadžera pokušatli su prenijeti na okupljene studente različitih inžinjerskih struka.
Skup je bio zamišljen kao niz okruglih stolova, radionica i debata sa stručnjacima i njihovim saradnicima, te prezentacijama životnog puta i karijere nekih od najuspješnijih menadžera iz našeg okruženja.

Ovo je bila jedinstvena prilika za studente da iz «prve ruke» saznaju koji je to mogući put od fakultetske klupe, olovke, lenijara i kalkulatora do respektovanog inžinjera i privrednika. Također, studenti su kroz svoje aktivnosti prezentirali svoje znanje, sposobnosti i vizije eventualnim budućim poslodavcima.
S druge strane, predavači su imali priliku prezentirati kompanije iz kojih dolaze, te privući buduće inžinjere za angažman u istim.

Kao poseban benefit ovog skupa vidimo povezivanje kako studenata i nastavnika srodnih studija iz šireg regiona, tako i okupljanje privrednika i kompanija koje posluju na ovim prostorima. Zajednički sadržilac svih aktivnosti bio je okupljanje poslodavaca i potencijalnih budućih uposlenika, te edukacija i razvoj menadžerskih sposobnosti kod budućih inžinjera različitih tehničkih struka. S obzirom da je skup okupio privrednike i studente i nastavnika sa šire regije Balkana i gravitirajućih zemalja koje pripadaju Evropskoj uniji, projekat je izašao izvan granica regionalnog.

Osnovna ideja skupa poklapila se sa inicijativom grupe privrednika koji insistiraju na boljem profilisanju inžinjera geotehnoloških disciplina ka upravljačkim i menadžerskim sposobnostima. Da bi se udovoljilo zahtjevima i potrebama privrede pri Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Tuzla razmatra se sistem usmjeravanja studenata završnih godina Rudarskog, Građevinskog, Geološkog, BEMS i studija Sigurnosti i pomoći u dvije uže specijalnosti: klasični inžinjer i inžinjer-menadžer. Inžinjer-menadžer dobio bi kroz niz prilagođenih predmeta tokom posljednje godine studija značajniju obuku iz oblasti upravljanja, organizacije i menadžmenta u geotehnološkim disciplinama.
Ovaj skup bio je dobra prilika da se oproba model, dodatno ispita stanje i potrebe privrede za ovim profilom inžinjera, te prikupe eventualna slična iskustva iz regije. Obavezni prateći efekat studentskih manifestacija ovog tipa je povezivanje između studentskih organizacija, a najbolji dokaz su zajednički projekti sa studentima iz Varaždina, Skopja i Slovenije, uslijedili nakon GEOREKS-a 2007.

 

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR