UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured zameđuuniverzitetsku saradnju
Tuzla, 17.05.2011. god.

 

Javno predavanje g-din James Hagengruber,
zamjenika atašea za kulturu i obrazovanje pri Ambasadi SAD-a u BiH

 

 

Univerzitet u Tuzli u saradnji sa Ambasadom SAD-a u Bosni i Hercegovini organizira javno predavanje pod nazivom: „Ekološko novinarstvo: davanje glasa nijemim problemima”.

Predavanje će se održati 19. maja 2011.g (četvrtak) sa početkom u 14:00h, u Amfitetaru II , Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Gost predavač je gospodin James Hagengruber, zamjenik atašea za kulturu i obrazovanje pri Ambasadi SAD-a u BiH.


U ovom predavanju, g-din Hagengruber će se osvrnuti na svoje profesionalno iskustvo u polju ekološkog novinarstva gdje je pisao o pitanjima okoliša u Sjedinjenim Američkim Državama. Predavanje će uključiti i prezentaciju nekoliko studija slučaja kada je u pitanju izvještavanje o ekološkim problemima, kao i osvrt na širu debatu oko smanjenja sredstava uloženih u novinarstvo, a naročito u ekološko novinarstvo u SAD.


Kratka biografija: James Hagengruber je dvanaest godina bio profesionalni novinar i urednik u Sjedinjenim Američkim Državama prije nego što je postao diplomata. Radio je za razne novinske listove, te kao dopisnik Christian Science Monitor-a, prvih vodećih američkih novina koje su prešle sa dnevnih štampanih izdanja na 24-satne sedmične online novine, uključujući i sedmični magazin. Dobitnik je brojnih novinarskih priznanja, a bio je i finalista Livingston nagrade. Magistrirao je u polju kreativnog pisanja, nakon dodiplomskog studija međunarodnih odnosa.

 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju