UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 18.11. 2010. godine

 

 


Rektor Univerziteta u Tuzli ugostio rektora
International BURCH University


Rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Enver Halilović primio je u srijedu, 17. 11. 2010. godine rektora International BURCH University iz Sarajeva, prof. dr. Hüseyina Padema sa saradnicima. Prof. dr. Enver Halilović je upoznao goste o prošlosti Univerziteta u Tuzli, broju studenata koji danas studiraju, broju profesora, predavača i zaposlenih i posebno naglasio kako se ovih dana obilježava 34. godišnjica od njegovog osnivanja. Istakao je kako je Univerzitet u Tuzli prvi integrirani univerzitet u Bosni i Hercegovini i na prostorima Balkana, te ponudio gostima široku lepezu mogućnosti za konkretnu saradnju.

Istakao je kako Univerzitet u Tuzli ima potpisane ugovore o konkretnoj i jasno definiranoj saradnji sa više od četrdeset univerziteta iz BiH i svijeta. Predložio je gostima saradnju sa jasno definiranim odnosom dva univerziteta na dugoročnom planu, posebno u oblasti turkologije, historije, posebno historije osmanskog perioda, gdje bi bili angažirani doktoranti sa Univerziteta u Tuzli, ali je ponudio saradnju i na drugim poljima u kojima se pokaže zajednički interes.

Rektor International BURCH University, prof. dr. Hüseyin Padem istakao je spremnost za potpisivanje sporazuma o saradnji, posebno u razmjeni nastavnika, štampanja zajedničkih udžebnika na turskom i bosanskom jeziku, izdavanja zajedničkih časopisa. Također je naglasio kako žele uspostaviti dugoročnu plodnu saradnju sa Univerzitetom u Tuzli koja bi se nadograđivala i razvijala na širem planu.

-Imamo mnogo razloga za saradnju, a niti jedan razlog zašto da ne sarađujemo, istakao je prof. dr. Enver Halilović.
Gosti su čestitali rektoru Haliloviću godišnjicu Univerziteta u Tuzli i naglasili kako će se vrlo brzo pokrenuti mehanizmi za potpisivanje ugovora o saradnji sa jasno definiranim odnosima i zacrtanim ciljevima.


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU