UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 26.11.2010. godine

 

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
USPJEŠNO ORGANIZOVAO DVIJE NAUČNE KONFERENCIJE

 

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli je 26.11.2010. godine bio organizator Konferencije na temu "Disleksija - kako i zašto???", te suorganizator Konferencije "Unapređenje kvalitete života djece i mladih".

Uspješnom realizacijom ove dvije konferencije još jednom se potvrdila zrelost Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, te kompetentnost i profesionalnost njegovih uposlenika. Vođen mladim, kvalitetnim i ambicioznim kadrovima, Fakultet će i dalje slijediti put uspješnog rada i razvoja sa ciljem stvaranja moderne i prepoznatljive visokoškolske institucije kao organizacione jedinice modernog i prepoznatljivog Univerziteta u Tuzli.

Dana 26.10.2010. godine u Tuzli, u Kongresnoj sali Hotela Tuzla, u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održana konferencija pod nazivom "Disleksija - kako i zašto???". Na otvaranju konferencije prisutnima se obratila doc.dr sc. Mirela Duranović, prodekan za nastavu i studentska pitanja Fakulteta, te u ime Dekana, koji je bio opravdano odsutan, prof.dr. Fata Ibralić, prodekan za naučno-istraživački rad Fakulteta. Na skupu se okupio veliki broj domaćih i inozemnih istraživača i stručnjaka kako bi dali svoj doprinos u razmjeni iskustava i spoznaja o veoma aktualnoj problematici disleksije. Konferencija je održana u okviru ISHEDS - Tempus projekta „Prepoznavanje i podrška studentima s disleksijom u visokome obrazovanju“.
Gosti-predavači na konferenciji su bili eminentni stručnjaci iz područja edukacije i rehabilitacije, prof. dr sc. Angela Fawcett sa Univerziteta u Swansea-u (UK), doc.dr sc. Mirela Duranović sa Univerziteta u Tuzli, prof. dr sc. Slavica Golubović sa Univerziteta u Beogradu, prof. dr sc. Mirjana Lenček sa Univerziteta u Zagrebu, te mr.sc. Zorana Golubović sa Univerziteta u Beogradu.

European Dyslexia Association (EDA) naglašava da preko 30 milijuna osoba u Evropi ima disleksiju bez obzira na jezik i sustav pisanja. Čak 30% studenata u naprednim sustavima studiranja ima disleksiju premda ona nije dijagnosticirana kroz školski period. Samo manji broj zemalja ima neke oblike i programe podrške za studente s disleksijom. Iskustva Velike Britanije, Švedske ili Danske pokazuju da uz pravu podršku ovi studenti mogu napredovati jednako kao njihovi vršnjaci bez teškoća. Kao rezultat takvih podataka, projekat “Prepoznavanje i podrška studentima s disleksijom u visokom obrazovanju” ističe pet glavnih područja važnih za razvoj ove podrške:
- osiguranje i zakonska regulativa,
- procjena,
- ICT podrška (podrška kroz informacijsku i komunikacijsku tehnologiju),
- podrška u ljudstvu / uredi za podršku,
- samo - podrška.

Svrha je projekta osiguravanje uvjeta prema kojima studenti s disleksijom u Evropi neće biti izuzeti, već će moći koristiti prednosti informacijske i komunikacijske tehnologije za napredovanje u studiju. Za poboljšanje statusa ovih studenata neophodno je razvijati bolje uvjete zakonskoga prepoznavanja disleksije, oblike i metode za jedinstvene načine procjene te uvjete za podršku, posebno u ljudstvu te za razvijanje sustava samo-podrške. Namjera je projekta da se ovakva podrška proširi kroz cijelu Evropu.
U organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Udruženja za podršku i kreativni razvoj djece i mladih iz Tuzle održana je i Međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom "Unapređenje kvalitete života djece i mladih". Ceremonija otvaranja upriličena je 26.11.2010. godine u 17,00 sati na Medicinskom fakultetu, a radni dio konferencije održan je dan poslije, u Hotelu “Senad od Bosne” na Jezeru Modrac. U nedelju, 28.11.2010. godine za učesnike Konferencije organizovan je obilazak znamenitosti Grada Tuzle.

Uz brojne domaće sudionike i izlagače, u radu konferencije sudjelovali su predstavnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije.
Konferenciju je otvorila predsjednica Udruženja za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i uposlenica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli doc.dr sc. Medina Vantić-Tanjić.
Na ceremoniji otvaranja skupu su se potom obratili doc.dr sc. Zamir Mrkonjić, dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli, prof.dr sc. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli, prof.dr sc. Nada Mladina, predsjedavajuća Općinskog vijeća Tuzla i nastavnik na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli, te uvaženi profesori iz Sarajeva prof.dr sc. Obrad Šarenac i prof.dr sc. Ismet Kurtagić .
Uz srdačne pozdrave i izraze dobrodošlice, svi su potvrdili iznimnu važnost i aktualnost teme konferencije, te izrazili nadu da će njeni rezultati, razmjena iskustava i znanja dati barem djelomični doprinos u rasvjetljavanju ove veoma značajne i složene problematike. Pored toga, izražen je i optimizam da će zaključci sa ove Konferencije, koji bi trebali biti bazirani na nivou struke, a ne na nivou pojedinačnih država ili regija, pozitivno uticati na sve relevantne faktore odgovorne za stvaranje preduvjeta kvalitetnijeg života djece i mladih.

Plenarna izlaganja su održali mr.sc. Fadil Imširović, načelnik Općine Gradačac i saradnik na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, te član Udruženja, zatim savjetnica pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske Tatjana Opačak, profesor defektolog, te Zoran Cipek, predsjednik Udruge za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima „Krijesnica“ iz Hrvatske.

Nakon završetka plenarnih izlaganja za sve prisutne upriličen je koktel dobrodošlice.

Drugog dana konferencije obavljene su usmene prezentacije radova i poster prezentacije organizovane kroz četiri teme: Unaprjeđenje kvalitete života djece predškolskog i školskog uzrasta; Unaprjeđenje kvalitete života mladih; Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih sa posebnim potrebama, te slobodne teme. Nakon svake od navedenih tema obavljena je veoma konstruktivna diskusija u kojoj su aktivno učestvovali svi sudionici skupa. Pored veoma kvalitetnih radova prezentiranih od strane autora iz zemlje i inostranstva, treba istaknuti i značajan angažman i požrtvovan rad studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli sa studijskog odsjeka Edukacija i rehabilitacija koji su veoma uspješno pripremili i izložili četiri rada u vidu poster prezentacija, te time dali i svoj doprinos ovoj konferenciji i poboljšanju kvalitete života djece i mladih sa posebnim potrebama.

Svi prijavljeni radovi za konferenciju (50 radova), kao i sažetci svih poster prezentacija (13 sažetaka) objavljeni su u Zborniku radova, koji je uz radne materijale i Certifikate uručen svim učesnicima.

Radni dio konferencije okončan je oko 19,00 sati, a prisutnima se tom prilikom obratila doc.dr sc. Medina Vantić-Tanjić, predsjednica Udruženja i nastavnik na Edukacijsko–rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli i doc.dr sc. Zamir Mrkonjić, dekan Fakulteta.
Uvažena kolegica je, između ostalog, zahvalila učesnicima za rad i značajan doprinos konferenciji. „Sličnih konferencija trebalo bi biti što više. Učesnici ovoga skupa upravo su ti koji trebaju biti inicijatori i pokretači aktivnosti koje vode ka boljem životu u populaciji djece i mladih“, istakla je dr.sc. Medina Vantić-Tanjić. U skladu sa tim najavila je i realne mogućnosti ponovne organizacije slične konferencije u ljeto naredne godine.
Dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta doc. dr. Zamir Mrkonjić je izrazio opravdanu nadu da će rad na ovoj konferenciji, uz potporu svih odgovornih, pa tako i medija, ostaviti pozitivan trag i rezultirati većim naporima u obezbjeđivanju prava djece i mladih, te poboljšanja njihove kvalitete življenja. „Značaj stvaranja novih poznanstava koja su se ostvarila na ovoj konferenciji je veoma bitan. Ta poznanstva zasigurno otvaraju puteve za novu saradnju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa relevantnim institucijama, udruženjima, asocijacijama, te naučnicima i stručnjacima iz zemalja razvijenog akademskog okruženja. To će zasigurno unaprijediti rad i razvoj našeg Fakulteta, ali i Univerziteta u Tuzli u cjelini koji obrazuje kadrove za rad sa osobama sa posebnim potrebama čiji zadatak je i permanentno povećanje kvalitete života djece i mladih“, riječi su dr.sc. Zamira Mrkonjića.