UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 23.11. 2010. godine

 

 


EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET OBILJEŽIO 17. GODINA RADA I POSTOJANJA

 

 

Dana 23.11.2010. godine uposlenici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su svečano obilježili 17. godina uspješnog rada i postojanja Fakulteta. Prijem i skromna zakuska je upriličena u prostorijama dekanata Fakulteta. Prisutnim nastavnicima, saradnicima, ostalim uposlenicima i gostima obratio se dr.sc. Zamir Mrkonjić, dekan Fakulteta, čestitavši im godišnjicu Fakulteta uz želje za nastavak i permanentno unaprijeđenje rada. Istaknut je osnovni cilj svih uposlenika koji se temelji na stvaranju moderne evropske visokoškolske institucije koja će biti priznata, prepoznatljiva i konkurentna po svojim naučnim i istraživačkim dostignućima i rezultatima diplomiranih studenata prvog i drugog ciklusa, te doktorskog studija. Dekan fakulteta je naglasio da se do planiranog cilja jedino može doći maksimalnim angažmanom dekana i njegovog užeg tima u izvršenju svih njihovih obaveza i zadataka, potpunom iskorišćenošću svih raspoloživih resursa, te punom angažovanošću svih uposlenika i studenata Fakulteta.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je počeo sa radom 1993. godine pod prvobitnim nazivom Defektološki fakultet, koji je 2004. godine promijenjen u prikladniji, današnji naziv. Otvaranju fakulteta su prethodile procjene koje su ukazivale da će trebati decenije da bi se zadovoljile potrebe za kadrom koji će raditi na edukaciji i rehabilitaciji osoba sa posebnim potrebama. Bila su to teška ratna vremena u kojima su i samo najveći optimisti vjerovali u opstanak i razvoj našeg fakulteta. "Trebalo je biti izuzetan sanjar pa se odlučiti u paklu rata u Bosni i Hercegovini osnovati Defektološki fakultet", istakao je prvi dekan Defektološkog fakulteta prof.dr sc. Dževdet Sarajlić u prvoj Monografiji o Defektološkom fakultetu. Dvadeset trećeg novembra 1993.godine pozdravnu riječ prvoj generaciji studenata Defektološkog fakulteta uputio je rektor Univerziteta u Tuzli prof.dr sc. Sadik Latifagić, a prvo predavanje održao je prof. dr sc. Faruk Ćišić.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli u svom sedamnaestogodišnjem postojanju ostvario je bez sumnje značajne rezultate i postigao dosta impozantan razvoj. S toga će zasigurno nastaviti i njegovati pozitivan trend rada i razvoja fakulteta, ali ga i značajno unaprijediti i ubrzati, te izgraditi sistemski i logičan razvojni put.