UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 30.08.2010. god.
Poziv na radni angažman na Univerzitetu u Tuzli

 

Univerzitet u Tuzli obavještava i poziva sve državljanke i državljane BiH

koji su naučni stepen doktora nauka stekli na univerzitetima euro-atlantskih država

da se, ukoliko žele, prijave za neki oblik radnog angažmana na Univerzitetu,

što podrazumijeva trajni ili povremeni angažman u izvođenju nastave,

neki oblik naučno-istraživačkog rada, te realizaciju međunarodnih projekata.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU